Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 2837, 2828/15 - Chmielnik Fri, 14 Jan 2022 12:51:05 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-2837-282815-chmielnik Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego działki położonej w Górnie gm. Sokołów Małopolski Fri, 14 Jan 2022 08:07:34 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-o-wylonieniu-wykonawcy-na-wykonanie-roboty-polegajacej-na-sporzadzeniu-operatu-szacunkowego-dzialki-polozonej-w-gornie-gm-sokolow-malopolski Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego znak: AB.6740.4.224.2021 z dnia 11.01.2022 r. Thu, 13 Jan 2022 13:45:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-znak-ab674042242021-z-dnia-11012022-r Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 672 w Zarzeczu gm. Boguchwała Thu, 13 Jan 2022 09:47:33 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-dzialki-nr-672-w-zarzeczu-gm-boguchwala Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 1936 - Wola Zgłobieńska Thu, 13 Jan 2022 08:54:57 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-1936-wola-zglobienska-1 Zawiadomienie o ustaleniu granic działek w obrębach Dylągówka i Szklary Thu, 13 Jan 2022 08:52:44 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-w-obrebach-dylagowka-i-szklary Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 416, 463, 464, 465 - Tyczyn Thu, 13 Jan 2022 08:49:47 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-416-463-464-465-tyczyn Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 1923, 1926/1 i innych - Trzebwnisko Thu, 13 Jan 2022 08:45:59 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-1923-19261-i-innych-trzebwnisko Wezwanie do odbiory rzeczy z 13 stycznia 2022 r. Thu, 13 Jan 2022 08:42:51 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wezwanie-do-odbiory-rzeczy-z-13-stycznia-2022-r Wykaz nieruchomości położonej w Rudnej Małej przeznaczonej do oddania w użyczenie Thu, 13 Jan 2022 07:33:31 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wykaz-nieruchomosci-polozonej-w-rudnej-malej-przeznaczonej-do-oddania-w-uzyczenie Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, Chmielnik Wed, 12 Jan 2022 13:24:55 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-zmiany-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne-chmielnik Wezwania do odbioru rzeczy z 12 stycznia 2022 r. Wed, 12 Jan 2022 13:21:31 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wezwania-do-odbioru-rzeczy-z-12-stycznia-2022-r Zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, Tajęcina Wed, 12 Jan 2022 13:21:17 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-zmiany-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne-tajecina Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, Błędowa Zgłobieńska Wed, 12 Jan 2022 13:16:56 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne-bledowa-zglobienska Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2022 r. z zakresu kultury i kultury fizycznej Wed, 12 Jan 2022 12:55:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-rzeszowskiego-w-2022-r-z-zakresu-kultury-i-kultury-fizycznej Informacja Starosty Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy roboty polegającej na wycenie działki nr 1347/22 w Boguchwale Wed, 12 Jan 2022 08:33:41 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-starosty-rzeszowskiego-o-wylonieniu-wykonawcy-roboty-polegajacej-na-wycenie-dzialki-nr-134722-w-boguchwale Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 440 - Chmielnik Wed, 12 Jan 2022 08:07:16 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-440-chmielnik Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek położonych w obr. 222 i 229 m. Rzeszowa Tue, 11 Jan 2022 12:05:46 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-o-zamiarze-zlecenia-roboty-polegajacej-na-sporzadzeniu-operatow-szacunkowych-wyceny-dzialek-polozonych-w-obr-222-i-229-m-rzeszowa Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego znak: AB.6740.15.9.2021 z dnia 11.01.2022 r. Tue, 11 Jan 2022 10:25:11 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-znak-ab67401592021-z-dnia-11012022-r Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 467, 466, 487, 488 - Głogów Młp. obręb Styków Tue, 11 Jan 2022 10:16:14 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-nr-467-466-487-488-glogow-mlp-obreb-stykow Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 523 - Hucisko Tue, 11 Jan 2022 10:13:53 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-523-hucisko Odbudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1400R Kielnarowa -Chmielnik - Zabratówka w km 10+043 w miejscowości Błędowa Tyczyńska Mon, 10 Jan 2022 14:29:24 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/odbudowa-mostu-na-potoku-bez-nazwy-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-1400r-kielnarowa-chmielnik-zabratowka-w-km-10043-w-miejscowosci-bledowa-tyczynska Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału działki nr 2731/12 w Głogowie Małopolskim Mon, 10 Jan 2022 13:27:05 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-zamiarze-zlecenia-roboty-polegajacej-na-sporzadzeniu-mapy-z-projektem-podzialu-dzialki-nr-273112-w-glogowie-malopolskim Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego znak: AB.6740.15.11.2021 z dnia 04.01.2022 r. Fri, 07 Jan 2022 09:29:44 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-znak-ab674015112021-z-dnia-04012022-r Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 1426/2 - Trzebuska Fri, 07 Jan 2022 09:12:24 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-14262-trzebuska Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału działki nr 378/2 w Hucisku Wed, 05 Jan 2022 13:51:15 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-o-zamiarze-zlecenia-roboty-polegajacej-na-sporzadzeniu-mapy-z-projektem-podzialu-dzialki-nr-3782-w-hucisku Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego znak: AB.6740.13.364.2021 z dnia 31.12.2021 r. Wed, 05 Jan 2022 11:25:18 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-znak-ab6740133642021-z-dnia-31122021-r Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 809, 820/2, 821, 824 - Jasionka Wed, 05 Jan 2022 08:48:41 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-nr-809-8202-821-824-jasionka Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2022 r. Wed, 05 Jan 2022 00:00:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uchwala-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-ze-sfery-pomocy-osobom-niepelnosprawnym-i-starszym-mieszkancom-powiatu-rzeszowskiego-w-2022-r Zawiadomienie o ustaleniu granic działki 1755 - Hermanowa Tue, 04 Jan 2022 09:10:32 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-1755-hermanowa Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działki położonej w Górnie gm. Sokołów Małopolski Tue, 04 Jan 2022 08:45:54 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-o-zamiarze-zlecenia-roboty-polegajacej-na-sporzadzeniu-operatu-szacunkowego-wyceny-dzialki-polozonej-w-gornie-gm-sokolow-malopolski-1 Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu działek nr 185/6, 186/3, 357/7, 689/10, 689/3, 685/5, 689/8, 689/9 - Nowy Kamień oraz działek nr 6/1, 7, 213, 217, 242/2 - Wólka Łętowska, powiat leżajski Tue, 04 Jan 2022 08:10:50 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-dzialek-nr-1856-1863-3577-68910-6893-6855-6898-6899-nowy-kamien-oraz-dzialek-nr-61-7-213-217-2422-wolka-letowska-powiat-lezajski Sesja Nr XXXV Mon, 03 Jan 2022 15:00:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/sesja-nr-xxxv-5 Ogłoszenie o zamiarze zlecenia sporządzenia operatu szacunkowego dla działki nr 1347/22 położonej w Boguchwale Mon, 03 Jan 2022 12:50:30 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-o-zamiarze-zlecenia-sporzadzenia-operatu-szacunkowego-dla-dzialki-nr-134722-polozonej-w-boguchwale Obwieszczenie, postępowanie wodnoprawne, Malawa Fri, 31 Dec 2021 10:55:24 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-postepowanie-wodnoprawne-malawa Obwieszczenie, pozwolenie wodnoprawne, ZWiK Świlcza Fri, 31 Dec 2021 10:49:07 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-pozwolenie-wodnoprawne-zwik-swilcza Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, Zaczernie Fri, 31 Dec 2021 10:44:57 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne-zaczernie Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 3310/3, 3309 - Sokołów Młp. Thu, 30 Dec 2021 09:44:15 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-33103-3309-sokolow-mlp Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Thu, 30 Dec 2021 09:33:31 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/opinie-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-rzeszowie-23 Zmiany w budżecie w 2022 roku Thu, 30 Dec 2021 09:27:16 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zmiany-w-budzecie-w-2022-roku Budżet na rok 2022 Thu, 30 Dec 2021 09:20:58 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/budzet-na-rok-2022 Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia/ustalenia przebiegu granic działek nr 185/6, 186/3, 357/7, 689/10, 389/3, 689/5, 389/8, 689/9 położonych w miejscowości Nowy Kamień, gmina Kamień Wed, 29 Dec 2021 08:03:57 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-czynnosciach-przyjeciaustalenia-przebiegu-granic-dzialek-nr-1856-1863-3577-68910-3893-6895-3898-6899-polozonych-w-miejscowosci-nowy-kamien-gmina-kamien-10 Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury Wed, 29 Dec 2021 00:00:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-podinspektora-w-wydziale-budownictwa-i-architektury-54 Program wyrównywania różnic między regionami III rok 2022 Tue, 28 Dec 2021 11:02:22 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-rok-2022 Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego znak: AB.6740.13.388.2021 z dnia 17.12.2021 r., Thu, 23 Dec 2021 09:35:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-znak-ab6740133882021-z-dnia-17122021-r Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 6084 - Dynów Wed, 22 Dec 2021 09:23:19 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-6084-dynow Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, Widełka, Budy Głogowskie, PKP Energetyka S.A. Tue, 21 Dec 2021 10:40:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne-widelka-budy-glogowskie-pkp-energetyka-sa Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 800 i inne - Niechobrz Mon, 20 Dec 2021 10:38:35 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-800-i-inne-niechobrz Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 1826, 1827, 1996/3 - Hermanowa Mon, 20 Dec 2021 10:35:01 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-nr-1826-1827-19963-hermanowa Obwieszczenie, postępowanie wodnoprawne, droga wojewódzka nr 877 Fri, 17 Dec 2021 13:10:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-postepowanie-wodnoprawne-droga-wojewodzka-nr-877 Obwieszczenie, pozwolenie wodnoprawne, Solbet Fri, 17 Dec 2021 13:00:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-pozwolenie-wodnoprawne-solbet