Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.4.4210.442.2022.KZ z dn. 07.02.2023 r. Tue, 07 Feb 2023 15:32:02 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz442104422022kz-z-dn-07022023-r obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.479.2022.MKo z dn.31.01.2023 r. Tue, 07 Feb 2023 14:57:37 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz142104792022mko-z-dn31012023-r obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZPU.1.534.29.2022.JJ/NS z dn. 01.02.2023 r. Tue, 07 Feb 2023 14:51:29 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzpu1534292022jjns-z-dn-01022023-r Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia diagnozy z cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie Tue, 07 Feb 2023 13:20:55 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zapytanie-ofertowe-dotyczace-przeprowadzenia-diagnozy-z-cyberbezpieczenstwa-w-starostwie-powiatowym-w-rzeszowie Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w zakresie cyberbezpieczeństwa Tue, 07 Feb 2023 13:08:59 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zapytanie-ofertowe-dotyczace-przeprowadzenia-szkolenia-dla-pracownikow-starostwa-powiatowego-w-rzeszowie-w-zakresie-cyberbezpieczenstwa Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, położonej w Bachórzu gm. Dynów, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej Tue, 07 Feb 2023 08:04:40 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-powiatu-rzeszowskiego-polozonej-w-bachorzu-gm-dynow-przeznaczonej-do-wydzierzawienia-na-czas-oznaczony-w-drodze-bezprzetargowej-1 Informacja o wyłonieniu wykonawcy pracy polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego określenia wartości stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego, położonego przy ul. Budziwojskiej w Rzeszowie. Mon, 06 Feb 2023 12:30:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wylonieniu-wykonawcy-pracy-polegajacej-na-sporzadzeniu-operatu-szacunkowego-okreslenia-wartosci-stanowiacego-odrebna-nieruchomosc-lokalu-niemieszkalnego-polozonego-przy-ul-budziwojskiej-w-rzeszowie Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działki położonej w Głogowie Małopolskim Mon, 06 Feb 2023 12:19:57 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-o-zamiarze-zlecenia-roboty-polegajacej-na-sporzadzeniu-operatu-szacunkowego-wyceny-dzialki-polozonej-w-glogowie-malopolskim obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.483.2022.MKo z dn.31.01.2023 r. Fri, 03 Feb 2023 15:10:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz142104832022mko-z-dn31012023-r Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowań dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Krasnem, Kamieniu i Stykowie w związku z zamiarem realizacji inwestycji celów publicznych Fri, 03 Feb 2023 09:36:12 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-zamiarze-wszczecia-postepowan-dot-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-polozonych-w-krasnem-kamieniu-i-stykowie-w-zwiazku-z-zamiarem-realizacji-inwestycji-celow-publicznych Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 3609, 3610/1, 3610/2, 3611/2, 3611/2 - Jasionka Thu, 02 Feb 2023 10:49:38 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-3609-36101-36102-36112-36112-jasionka Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM, Chmielnik Wed, 01 Feb 2023 15:15:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pem-chmielnik Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 1734 - Hermanowa Wed, 01 Feb 2023 08:03:33 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-1734-hermanowa Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 762 - Chmielnik Tue, 31 Jan 2023 13:25:20 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-762-chmielnik obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 23.01.2023 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.536.2022.DS Mon, 30 Jan 2023 15:14:29 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-23012023-r-znak-rzzuz142105362022ds obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZPU.1.423.53.2020.NS/JJ Mon, 30 Jan 2023 15:09:02 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzpu1423532020nsjj Informacja o wyłonieniu wykonawcy pracy polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego dla działki nr 2323 w Wysokiej Głogowskiej . Fri, 27 Jan 2023 14:46:58 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wylonieniu-wykonawcy-pracy-polegajacej-na-sporzadzeniu-operatu-szacunkowego-dla-dzialki-nr-2323-w-wysokiej-glogowskiej Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok Fri, 27 Jan 2023 14:12:37 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-na-2023-rok Ogłoszenie o zamiarze zlecenia pracy polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego określenia wartości stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego położonego w budynku przy ul. Budziwojskiej w Rzeszowie Fri, 27 Jan 2023 08:17:01 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-o-zamiarze-zlecenia-pracy-polegajacej-na-sporzadzeniu-operatu-szacunkowego-okreslenia-wartosci-stanowiacego-odrebna-nieruchomosc-lokalu-niemieszkalnego-polozonego-w-budynku-przy-ul-budziwojskiej-w-rzeszowie Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM, Świlcza Thu, 26 Jan 2023 11:00:50 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pem-swilcza Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM, Świlcza Thu, 26 Jan 2023 11:00:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pem-swilcza-1 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM,Głogów Małopolski Wed, 25 Jan 2023 15:33:52 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pemglogow-malopolski Informacja o wszczęciu postępowania znak: AB.6740.3.343.2021 z dnia 24.01.2023 r. Wed, 25 Jan 2023 09:40:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wszczeciu-postepowania-znak-ab674033432021-z-dnia-24012023-r Zapytanie ofertowe - dostawa oprogramowania wspierającego nabór do szkół ponadpodstawowych w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat" Tue, 24 Jan 2023 12:35:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zapytanie-ofertowe-dostawa-oprogramowania-wspierajacego-nabor-do-szkol-ponadpodstawowych-w-ramach-projektu-pn-cyfrowy-powiat-4 Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Tue, 24 Jan 2023 10:48:26 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-podinspektora-w-wydziale-ochrony-srodowiska Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 1252 - Lubenia Tue, 24 Jan 2023 09:24:52 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-1252-lubenia Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska Tue, 24 Jan 2023 00:00:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-podinspektora-w-wydziale-ochrony-srodowiska-9 Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego dla działki nr 2323 położonej w Wysokiej Głogowskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa Mon, 23 Jan 2023 08:07:39 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-zamiarze-zlecenia-roboty-polegajacej-na-sporzadzeniu-operatu-szacunkowego-dla-dzialki-nr-2323-polozonej-w-wysokiej-glogowskiej-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kąkolówce gm. Błażowa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Mon, 23 Jan 2023 08:04:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa-polozonej-w-kakolowce-gm-blazowa-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-przetargu Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 5125 - Dynów Thu, 19 Jan 2023 10:19:40 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-5125-dynow Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 1736/2 - Dynów Thu, 19 Jan 2023 10:17:36 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-17362-dynow Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 1617/2 - Tyczyn Thu, 19 Jan 2023 10:15:25 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-16172-tyczyn Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 410, 400, 412, 401, 402, 413/4, 403 - Dynów obręb Bartkówka Thu, 19 Jan 2023 10:12:41 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-nr-410-400-412-401-402-4134-403-dynow-obreb-bartkowka Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny działek położonych w obr. 222 i 229 m. Rzeszowa Wed, 18 Jan 2023 14:17:38 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-o-wylonieniu-wykonawcy-na-sporzadzenie-operatow-szacunkowych-wyceny-dzialek-polozonych-w-obr-222-i-229-m-rzeszowa Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1937/2 w Rudnej Wielkiej, gm. Świlcza, posiadającą nieuregulowany stan prawny Wed, 18 Jan 2023 11:39:25 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-odszkodowanie-za-nieruchomosc-oznaczona-jako-dzialka-nr-19372-w-rudnej-wielkiej-gm-swilcza-posiadajaca-nieuregulowany-stan-prawny Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Hyżnem, oznaczoną jako działka nr 5201/1, posiadającą nieuregulowany stan prawny Wed, 18 Jan 2023 11:37:15 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosc-polozona-w-hyznem-oznaczona-jako-dzialka-nr-52011-posiadajaca-nieuregulowany-stan-prawny Zawiadomienie o ustaleniu granic oraz wyznaczeniu punktów granicznych w działkach nr 3413, 3414 - Chmielnik Wed, 18 Jan 2023 09:20:18 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-oraz-wyznaczeniu-punktow-granicznych-w-dzialkach-nr-3413-3414-chmielnik Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Wed, 18 Jan 2023 09:18:04 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/opinie-regionalnej-izby-obrachunkowej-w-rzeszowie-29 Zmiany w budżecie w 2023 roku Wed, 18 Jan 2023 09:09:24 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zmiany-w-budzecie-w-2023-roku Budżet na 2023 rok Wed, 18 Jan 2023 08:55:30 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/budzet-na-2023-rok obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 12.01.2023 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.520.2022.DS Tue, 17 Jan 2023 14:40:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-12012023-r-znak-rzzuz142105202022ds Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 16.01.2023 r., znak: AB.6740.13.263.2022 Tue, 17 Jan 2023 08:45:40 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-16012023-r-znak-ab6740132632022 obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZPU.1.534.30.2022.NS/JJ Mon, 16 Jan 2023 15:00:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzpu1534302022nsjj Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych Fri, 13 Jan 2023 14:02:57 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/instalowanie-wewnatrz-i-na-zewnatrz-uzytkowanego-budynku-instalacji-gazowych-434 Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o toczącym się w tut. Urzędzie postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1688/1 położoną w Malawie, gm. Krasne posiadającą w części nieuregulowany stan prawny Fri, 13 Jan 2023 13:49:37 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-o-toczacym-sie-w-tut-urzedzie-postepowaniu-w-sprawie-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosc-oznaczona-jako-dzialka-nr-16881-polozona-w-malawie-gm-krasne-posiadajaca-w-czes Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych Fri, 13 Jan 2023 13:30:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-budowy-sieci-elektroenergetycznych-obejmujacych-napiecie-znamionowe-nie-wyzsze-niz-1-kv-wodociagowych-kanalizacyjnych-cieplnych-telekomunikacyjnych-1113 Zarządzenie Nr II/1/2023 Starosty Rzeszowskiego z dnia 12.01.2023r. w sprawie zasad powoływania biegłych z zakresu szacowania nieruchomości oraz z zakresu geodezji i kartografii w postępowaniach admin. prowadzonych przez Starostę Rzeszowskiego Fri, 13 Jan 2023 12:55:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zarzadzenie-nr-ii12023-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-12012023r-w-sprawie-zasad-powolywania-bieglych-z-zakresu-szacowania-nieruchomosci-oraz-z-zakresu-geodezji-i-kartografii-w-postepowaniach-admin-prowadzonych-przez-staroste-rze Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i kultury fizycznej Powiatu Rzeszowskiego w 2023 r. Fri, 13 Jan 2023 09:08:18 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/nabor-na-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-kultury-i-kultury-fizycznej-powiatu-rzeszowskiego-w-2023-r Otwarty konkurs ofert na realizację zdań publicznych z zakresu kultury i kultury fizycznej Powiatu Rzeszowskiego w 2023 r. Fri, 13 Jan 2023 08:55:50 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zdan-publicznych-z-zakresu-kultury-i-kultury-fizycznej-powiatu-rzeszowskiego-w-2023-r Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 1211/5 - Błażowa Thu, 12 Jan 2023 14:28:31 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-12115-blazowa Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z działki nr 1778 w Boguchwale, w celu realizacji inwestycji celu publicznego Thu, 12 Jan 2023 08:01:19 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-o-wydaniu-decyzji-o-ograniczeniu-sposobu-korzystania-z-dzialki-nr-1778-w-boguchwale-w-celu-realizacji-inwestycji-celu-publicznego obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 04.01.2023 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.2.2023.AKo Wed, 11 Jan 2023 14:59:34 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-04012023-r-znak-rzzuz1421022023ako Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę nr 3612/3 położoną w Malawie gm. Krasne, posiadającą w części nieuregulowany stan prawny. Wed, 11 Jan 2023 14:55:34 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-dzialke-nr-36123-polozona-w-malawie-gm-krasne-posiadajaca-w-czesci-nieuregulowany-stan-prawny obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 09.01.2023 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.491.2022.SW Wed, 11 Jan 2023 14:55:17 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-09012023-r-znak-rzzuz142104912022sw-1 obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 09.01.2023 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.491.2022.SW Wed, 11 Jan 2023 14:43:56 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-09012023-r-znak-rzzuz142104912022sw Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 11.01.2023 r., znak: AB.6740.15.20.2022 Wed, 11 Jan 2023 13:31:34 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-11012023-r-znak-ab674015202022 Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 11.01.2023 r., znak: AB.6740.15.19.2022 Wed, 11 Jan 2023 13:13:24 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-11012023-r-znak-ab674015192022 Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 811 - Strażów Tue, 10 Jan 2023 14:41:13 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-811-strazow Zapytanie ofertowe - dostawa oprogramowania wspierającego nabór do szkół ponadpodstawowych w ramach projektu pn. "Cyfrowy Powiat" Tue, 10 Jan 2023 10:25:55 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zapytanie-ofertowe-dostawa-oprogramowania-wspierajacego-nabor-do-szkol-ponadpodstawowych-w-ramach-projektu-pn-cyfrowy-powiat Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 2248, 2252 - Budy Głogowskie Tue, 10 Jan 2023 09:18:10 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-2248-2252-budy-glogowskie Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM, Gogów Małopolski Mon, 09 Jan 2023 15:26:58 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pem-gogow-malopolski obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 03.01.2023 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.450.2022.DS Mon, 09 Jan 2023 15:15:26 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-03012023-r-znak-rzzuz142104502022ds obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 04.01.2023 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.49.2022.MKo Mon, 09 Jan 2023 15:10:24 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-04012023-r-znak-rzzuz14210492022mko informacja oraz obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW WP z dn. 03.01.2023 r. znak: RZ.ZUZ.4.4210.442.2022.KZ Mon, 09 Jan 2023 15:06:06 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-oraz-obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-stalowej-woli-pgw-wp-z-dn-03012023-r-znak-rzzuz442104422022kz Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 2647, 2645 - Hermanowa Mon, 09 Jan 2023 14:55:30 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-2647-2645-hermanowa Zawiadomienie o przyjęciu granic działki nr 44888 - Stobierna Mon, 09 Jan 2023 09:09:15 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-przyjeciu-granic-dzialki-nr-44888-stobierna