Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej PEM - "Ośrodek Radiokomunikacyjny Rzeszów" Jasionka Fri, 08 Dec 2023 14:38:58 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-zmianie-danych-w-instalacji-wytwarzajacej-pem-osrodek-radiokomunikacyjny-rzeszow-jasionka Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Łące, gm. Trzebownisko, oznaczonej jako działka nr 423. Fri, 08 Dec 2023 14:29:15 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-dot-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozonej-w-lace-gm-trzebownisko-oznaczonej-jako-dzialka-nr-423 Usługi pocztowe dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Fri, 08 Dec 2023 13:49:55 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uslugi-pocztowe-dla-starostwa-powiatowego-w-rzeszowie-4 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.60.2023.MKo z dn. 04.12.2023 r. Fri, 08 Dec 2023 10:57:41 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz14210602023mko-z-dn-04122023-r Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Thu, 07 Dec 2023 14:01:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/dostawa-tablic-rejestracyjnych-dla-starostwa-powiatowego-w-rzeszowie Informacja o wszczęciu postępowania znak: AB.6740.3.254.2023 z dnia 07.12.2023 r. Thu, 07 Dec 2023 13:02:34 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wszczeciu-postepowania-znak-ab674032542023-z-dnia-07122023-r Informacja o wynikach drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Rzeszowskiego, położonej w obr. 225 Rzeszów - Budziwój, stanowiącej lokal użytkowy Thu, 07 Dec 2023 09:56:55 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wynikach-drugiego-ustnego-przetargu-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-bedacej-wlasnoscia-powiatu-rzeszowskiego-polozonej-w-obr-225-rzeszow-budziwoj-stanowiacej-lokal-uzytkowy Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 1215 - Tyczyn Thu, 07 Dec 2023 09:03:45 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-1215-tyczyn Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Wólce Sokołowskiej, oznaczonej jako działki nr 1301 oraz nr 1307. Wed, 06 Dec 2023 14:19:02 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozonej-w-wolce-sokolowskiej-oznaczonej-jako-dzialki-nr-130 Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 595 - Pogwizdów Stary oraz dziełek nr 640, 642, 644, 645 - Przewrotne Wed, 06 Dec 2023 10:56:21 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-595-pogwizdow-stary-oraz-dzielek-nr-640-642-644-645-przewrotne Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 515 - Szklary Wed, 06 Dec 2023 10:51:11 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-515-szklary-1 Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 06.12.2023r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego Tue, 05 Dec 2023 14:25:10 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/lista-osob-zakwalifikowanych-przez-komisje-przetargowa-do-uczestnictwa-w-przetargu-pisemnym-ograniczonym-wyznaczonym-na-dzien-06122023r-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-powiatu-rzeszowskiego Zawiadomienie o przyjęciu granic działki nr 5073/5 - Harta Tue, 05 Dec 2023 08:31:56 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-przyjeciu-granic-dzialki-nr-50735-harta Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1298 położonej w Łukawcu, gm. Trzebownisko Mon, 04 Dec 2023 15:26:23 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-oznaczonej-jako-dzialka-nr-1298-polozonej-w-lukawcu-gm-trzebownisko Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 405 - Hermanowa Mon, 04 Dec 2023 09:18:16 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-405-hermanowa Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego dot. wydania decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kamieniu, gm. Kamień oznaczonej jako działka nr 2891 Fri, 01 Dec 2023 14:55:44 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-dot-wydania-decyzji-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-polozonej-w-kamieniu-gm-kamien-oznaczonej-jako-dzialka-nr-2891 Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego dot. wydania decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Kamieniu, gm. Kamień oznaczonej jako działka nr 979 Fri, 01 Dec 2023 14:53:25 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-dot-wydania-decyzji-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-polozonej-w-kamieniu-gm-kamien-oznaczonej-jako-dzialka-nr-979 Zaproszenie do udziału w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia publicznego Fri, 01 Dec 2023 14:20:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zaproszenie-do-udzialu-w-ustaleniu-szacunkowej-wartosci-zamowienia-publicznego Oświadczenia majątkowe radnych w związku z zakończeniem kadencji Fri, 01 Dec 2023 13:17:30 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/oswiadczenia-majatkowe-radnych-w-zwiazku-z-zakonczeniem-kadencji Obwieszczenie zawiadamiające o o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w Kamieniu , oznaczonej jako działka nr 3159. Fri, 01 Dec 2023 13:12:07 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-zawiadamiajace-o-o-wydaniu-decyzji-ograniczajacej-sposob-korzystania-z-nieruchomosci-polozonej-w-kamieniu-oznaczonej-jako-dzialka-nr-3159 Informacja Starosty Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek, które stanowić będą podstawę do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu Fri, 01 Dec 2023 12:19:22 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-starosty-rzeszowskiego-o-wylonieniu-wykonawcy-roboty-polegajacej-na-sporzadzeniu-operatow-szacunkowych-wyceny-dzialek-ktore-stanowic-beda-podstawe-do-aktualizacji-oplat-z-tytulu-uzytkowania-wieczystego-i-trwalego-z Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu w związku z objęciem stanowiska Fri, 01 Dec 2023 12:03:14 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/oswiadczenia-majatkowe-czlonkow-zarzadu-w-zwiazku-z-objeciem-stanowiska-1 Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Fri, 01 Dec 2023 11:58:50 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/oswiadczenia-majatkowe-w-zwiazku-z-zakonczeniem-kadencji-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-2 Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych w działkach nr 62/12, 62/15 - Łąka Fri, 01 Dec 2023 10:04:10 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-wyznaczeniu-punktow-granicznych-w-dzialkach-nr-6212-6215-laka Otwarty konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie usuwania i parkowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne Thu, 30 Nov 2023 15:30:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonywanie-uslug-w-zakresie-usuwania-i-parkowania-pojazdow-przewozacych-materialy-niebezpieczne-49 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie usług w zakresie usuwania i parkowania pojazdów - z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne Thu, 30 Nov 2023 15:30:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonywanie-uslug-w-zakresie-usuwania-i-parkowania-pojazdow-z-wylaczeniem-pojazdow-przewozacych-materialy-niebezpieczne-40 Uchwała Nr 256/2646/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Powiatu Rzeszowskiego Thu, 30 Nov 2023 13:55:17 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uchwala-nr-256264623-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-30112023-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-na-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-powiatu-rzeszowskiego Uchwała Nr 256/2645/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu pomocy społecznej Thu, 30 Nov 2023 13:50:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uchwala-nr-256264523-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-30112023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-rzeszowskiego-z-zakresu-pomocy-spolecznej Uchwała Nr 256/2644/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu pomocy społecznej Thu, 30 Nov 2023 13:45:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uchwala-nr-256264423-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-30112023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-rzeszowskiego-z-zakresu-pomocy-spolecznej Uchwała Nr 256/2643/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30.11.2023 r. uchylająca uchwałę nr 252/2597/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 8.11.2023 r. w sprawie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu pomocy społecznej Thu, 30 Nov 2023 13:40:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uchwala-nr-256264323-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-30112023-r-uchylajaca-uchwale-nr-252259723-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-8112023-r-w-sprawie-naboru-na-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty-z-zakresu-pomo Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego dot. wydania decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 2734/2 w Kamieniu, posiadającej nieuregulowany stan prawny Thu, 30 Nov 2023 13:22:24 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-dot-wydania-decyzji-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-dzialki-nr-27342-w-kamieniu-posiadajacej-nieuregulowany-stan-prawny Uchwała Nr 256/2642/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30.11.2023 r. uchylająca uchwałę nr 252/2596/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 8.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Thu, 30 Nov 2023 13:20:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uchwala-nr-256264223-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-30112023-r-uchylajaca-uchwale-nr-252259623-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-8112023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomo Uchwała Nr 256/2641/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30.11.2023 r. uchylająca uchwałę nr 252/2595/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 8.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Thu, 30 Nov 2023 13:09:05 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uchwala-nr-256264123-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-30112023-r-uchylajaca-uchwale-nr-252259523-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-8112023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomoc Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 3729 - Stobierna Thu, 30 Nov 2023 11:08:41 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-3729-stobierna Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 530/4 - Tajęcina Thu, 30 Nov 2023 11:05:55 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-5304-tajecina Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 29.11.2023 r., znak: AB.6740.15.14.2023 Wed, 29 Nov 2023 15:15:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-29112023-r-znak-ab674015142023 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Dynowie , oznaczonych jako działka nr 2394. Wed, 29 Nov 2023 13:40:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozonych-w-dynowie-oznaczonych-jako-dzialka-nr-2394 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Dynowie , oznaczonych jako działki  nr 2282, 2449/2 i 2278. Wed, 29 Nov 2023 13:26:50 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozonych-w-dynowie-oznaczonych-jako-dzialki-nr-2282-24492-i-2278 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Dynowie , oznaczonych jako działki nr 2417, 2418, 2295/2 i 2304. Wed, 29 Nov 2023 13:21:48 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozonych-w-dynowie-oznaczonych-jako-dzialki-nr-2417-2418-22952-i-2304 Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu w dniu 27.11.2023 r., znak: GN.6821.1.55.2023 decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 3113 położonej w Kamieniu Wed, 29 Nov 2023 13:20:50 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-o-wydaniu-w-dniu-27112023-r-znak-gn68211552023-decyzji-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-dzialki-nr-3113-polozonej-w-kamieniu Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 589/3 - Głogów Młp. obręb Rogoźnica Tue, 28 Nov 2023 10:16:11 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-5893-glogow-mlp-obreb-rogoznica Uchwała Nr 255/2636/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 24.11. 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r. Tue, 28 Nov 2023 09:35:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uchwala-nr-255263623-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-2411-2023-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-na-prowadzenie-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-2024-r Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.438.2023.PW z dn. 21.11.2023 r. Mon, 27 Nov 2023 10:06:50 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz142104382023pw-z-dn-21112023-r Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek, które stanowić będą podstawę do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu Mon, 27 Nov 2023 10:06:21 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/-11 Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 515 - Szklary Mon, 27 Nov 2023 09:41:52 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-515-szklary Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.396.2023.SW z dn. 21.11.2023 r. Fri, 24 Nov 2023 11:30:26 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz142103962023sw-z-dn-21112023-r Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Wólce Sokołowskiej, oznaczonej jako działki nr  1301 oraz nr 1307.   Fri, 24 Nov 2023 07:50:12 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozonej-w-wolce-sokolowskiej-oznaczonej-jako-dzialki-nr-1301 Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Jasionce, gm. Trzebownisko oznaczonej jako działka nr 2766/1 Wed, 22 Nov 2023 14:03:31 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-zamiarze-wszczecia-postepowania-administracyjnego-dot-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozonej-w-jasionce-gm-trzebownisko-oznaczonej-jako-dzialka Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za zajęte pod realizację inwestycji drogowej działki nr 5295/1, 5296/1, 5373/1, położone w Dynowie Wed, 22 Nov 2023 13:59:30 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-sprawie-ustalenia-odszkodowania-za-zajete-pod-realizacje-inwestycji-drogowej-dzialki-nr-52951-52961-53731-polozone-w-dynowie Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 3827 - Lubenia Wed, 22 Nov 2023 11:10:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-3827-lubenia Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej PEM - RZE3813A Tyczyn Tue, 21 Nov 2023 15:13:38 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-zmianie-danych-w-instalacji-wytwarzajacej-pem-rze3813a-tyczyn Informacja o wszczęciu postępowania znak: AB.6740.2.141.2023 z dnia 17.11.2023r. Tue, 21 Nov 2023 14:20:30 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wszczeciu-postepowania-znak-ab674021412023-z-dnia-17112023r Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 644 - Brzezówka Tue, 21 Nov 2023 10:43:22 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-644-brzezowka Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 36 - Woliczka Tue, 21 Nov 2023 10:41:07 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-36-woliczka Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 94/4, 95/2, 96/2 - Górno Tue, 21 Nov 2023 10:38:33 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-944-952-962-gorno Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 1119, 1120 - Głogów Młp. obręb Rogoźnica Tue, 21 Nov 2023 10:35:54 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-1119-1120-glogow-mlp-obreb-rogoznica Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w Łowisku, gm. Kamień, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Mon, 20 Nov 2023 14:40:12 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-powiatu-rzeszowskiego-polozonej-w-lowisku-gm-kamien-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej Mon, 20 Nov 2023 13:50:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-o-ustnym-przetargu-nieograniczonym-na-sprzedaz-telekomunikacyjnej-kanalizacji-kablowej Uchwała Nr 254/2626/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 20.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Mon, 20 Nov 2023 12:20:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uchwala-nr-254262623-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-20112023-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-na-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty-na-realizacje-zadania-ze-sfery-pomocy-osobom-niepelnosprawnym-i-starszym-mieszkanco Uchwała Nr 254/2625/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 20.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2024 r. ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Mon, 20 Nov 2023 12:15:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uchwala-nr-254262523-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-20112023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-rzeszowskiego-w-2024-r-ze-sfery-pomocy-osobom-niepelnosprawnym-i-starszym-miesz Sesja Nr LVII Mon, 20 Nov 2023 11:40:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/sesja-nr-lvii Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.448.2023.MC z dn. 16.11.2023 r. Mon, 20 Nov 2023 10:00:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz142104482023mc-z-dn-16112023-r Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.383.2023.MKo z dn. 14.11.2023 r. Fri, 17 Nov 2023 12:42:31 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz142103832023mko-z-dn-14112023-r Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 2431 i 2432 - Łąka Fri, 17 Nov 2023 09:25:56 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-nr-2431-i-2432-laka Nabór na wolne stanowisko pracy Informatyka w Biurze Informatyki Thu, 16 Nov 2023 13:25:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-informatyka-w-biurze-informatyki-4 Zawiadomienie o ustaleniu granic i wznowieniu punktów granicznych w działce nr 2128/4 - Dynów Thu, 16 Nov 2023 08:40:45 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-i-wznowieniu-punktow-granicznych-w-dzialce-nr-21284-dynow Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych oraz ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 2280/1 - Trzebownisko Wed, 15 Nov 2023 10:02:20 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-wyznaczeniu-punktow-granicznych-oraz-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-22801-trzebownisko Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 242 - Krasne Tue, 14 Nov 2023 09:42:50 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-242-krasne Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 650 - Kielnarowa Tue, 14 Nov 2023 09:40:33 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-650-kielnarowa Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 879/4 - Trzciana Mon, 13 Nov 2023 11:21:01 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-8794-trzciana Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej PEM - BT22720 BLAZOWA Fri, 10 Nov 2023 14:10:53 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-zmianie-danych-w-instalacji-wytwarzajacej-pem-bt22720-blazowa Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej PEM - BT22602 HYZNE Fri, 10 Nov 2023 14:01:07 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-zmianie-danych-w-instalacji-wytwarzajacej-pem-bt22602-hyzne Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 2278/3 w Świlczy gm. Świlcza, stanowiącej własność Skarbu Państwa Thu, 09 Nov 2023 15:21:17 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-pierwszym-przetargu-ustnym-ograniczonym-na-sprzedaz-dzialki-nr-22783-w-swilczy-gm-swilcza-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa Uchwała Nr 252/2597/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 08.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Powiatu Rzeszowskiego Thu, 09 Nov 2023 11:20:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uchwala-nr-252259723-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-08112023-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-na-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-powiatu-rzeszowskiego Uchwała Nr 252/2596/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 08.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu pomocy społecznej Thu, 09 Nov 2023 11:15:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uchwala-nr-252259623-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-08112023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-rzeszowskiego-z-zakresu-pomocy-spolecznej Uchwała Nr 252/2595/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 08.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu pomocy społecznej Thu, 09 Nov 2023 11:10:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uchwala-nr-252259523-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-z-dnia-08112023-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-powiatu-rzeszowskiego-z-zakresu-pomocy-spolecznej Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.60.2023.MKo z dn. 03.11.2023 r. Thu, 09 Nov 2023 10:46:23 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz14210602023mko-z-dn-03112023-r Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic oraz o wznowieniu i wyznaczeniu granic działki nr 346 - Wola Rafałowska Thu, 09 Nov 2023 09:35:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-oraz-o-wznowieniu-i-wyznaczeniu-granic-dzialki-nr-346-wola-rafalowska Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie znak: RZ.RUZ.4210.40.2023.RD z dn. 03.11.2023 r. Thu, 09 Nov 2023 07:59:33 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-wod-polskich-w-rzeszowie-znak-rzruz4210402023rd-z-dn-03112023-r Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie znak: RZ.RUZ.4210.55.2023.TW z dn. 03.11.2023 r. Thu, 09 Nov 2023 07:55:00 +0100 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-wod-polskich-w-rzeszowie-znak-rzruz4210552023tw-z-dn-03112023-r