Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Ogłoszenie o zamiarze zlecenia roboty-operatu szacunkowego wyceny działki położonej w Budach Głogowskich Wed, 29 Jun 2022 09:27:27 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-o-zamiarze-zlecenia-roboty-operatu-szacunkowego-wyceny-dzialki-polozonej-w-budach-glogowskich Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 248/2 - Głogów Młp. obręb Wola Cicha Wed, 29 Jun 2022 08:36:55 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-2482-glogow-mlp-obreb-wola-cicha obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 22.06.2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.30.2022.MC Tue, 28 Jun 2022 15:11:43 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-22062022-r-znak-rzzuz14210302022mc Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego Tue, 28 Jun 2022 13:40:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wymiana-dowodu-rejestracyjnego-brak-miejsca-na-wpis-kolejnego-terminu-badania-technicznego Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Tue, 28 Jun 2022 13:00:45 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow Sesja Nr XXXIX Tue, 28 Jun 2022 11:35:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/sesja-nr-xxxix-27 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia w trybie art. 124, 124a ww. ustawy, postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Boguchwale, oznaczonej jako działka nr 654. Tue, 28 Jun 2022 10:50:56 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-o-zamiarze-wszczecia-w-trybie-art-124-124a-ww-ustawy-postepowania-dotyczacego-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozonej-w-boguchwale-oznaczonej-jako-dzialka-nr-654 Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 20, 21 - Tajęcina Tue, 28 Jun 2022 08:46:14 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-20-21-tajecina Zawiadomienie o ustaleniu granic i wznowieniu znaków granicznych w działkach nr 2410, 2600/2 - Mrowla Tue, 28 Jun 2022 08:43:23 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-i-wznowieniu-znakow-granicznych-w-dzialkach-nr-2410-26002-mrowla Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek -część I.” Mon, 27 Jun 2022 11:50:55 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/przebudowa-drog-dojazdowych-do-gruntow-rolnych-i-lesnych-przewidzianych-w-ramach-inwestycji-pn-scalanie-gruntow-wsi-nowy-borek-czesc-i Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 929 - Chmielnik Mon, 27 Jun 2022 11:45:36 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-929-chmielnik Zawiadomienie o ustaleniu grani oraz wznowieniu i wyznaczeniu punktów granicznych w działce nr 975 - Rudna Wielka Mon, 27 Jun 2022 11:43:10 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-grani-oraz-wznowieniu-i-wyznaczeniu-punktow-granicznych-w-dzialce-nr-975-rudna-wielka Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, Krasne Fri, 24 Jun 2022 14:30:05 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne-krasne Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. Fri, 24 Jun 2022 10:13:49 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-powiatu-rzeszowskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-2021-r Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 2847/2, 3071/2 - Dynów Fri, 24 Jun 2022 09:17:19 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-nr-28472-30712-dynow Postanowienie Starosty Rzeszowskiego z dnia 23.06.2022 r. znak: G.6821.1.39.2022 wszczynające postępowanie scaleniowe na terenie wsi Tajęcina Thu, 23 Jun 2022 12:56:56 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/postanowienie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-23062022-r-znak-g68211392022-wszczynajace-postepowanie-scaleniowe-na-terenie-wsi-tajecina Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 5964/41 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II Thu, 23 Jun 2022 10:42:52 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wyniku-pierwszego-pisemnego-przetargu-ograniczonego-na-sprzedaz-dzialki-nr-596441-w-obr-222-rzeszow-przybyszowka-ii Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego znak: AB.6740.15.6.2022 z dnia 22.06.2022 r. Wed, 22 Jun 2022 10:10:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-znak-ab67401562022-z-dnia-22062022-r Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: "Scalenie gruntów wsi Wola Rafałowska, gmina Chmielnik" OŚ.604.5.8.2022 Wed, 22 Jun 2022 10:00:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-zakonczeniu-postepowania-dowodowego-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-zgody-na-realizacje-planowanego-przedsiewziecia-pn-scalenie-gruntow-wsi-wola-rafalowska-gmina-chmielnik-os60458 Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 4441, 4435 - Hyżne Wed, 22 Jun 2022 08:39:29 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-4441-4435-hyzne Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 3436/1 - Przewrotne Wed, 22 Jun 2022 08:32:22 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-34361-przewrotne Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o wygaszeniu decyzji Starosty Rzeszowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1218/5 położoną w Jasionce, zajętą pod realizację inwestycji drogowej celu publicznego Tue, 21 Jun 2022 10:11:17 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-o-wydaniu-decyzji-o-wygaszeniu-decyzji-starosty-rzeszowskiego-w-sprawie-ustalenia-odszkodowania-za-dzialke-nr-12185-polozona-w-jasionce-zajeta-pod-realizacje-inwestycji-drogowej-celu-publiczneg Zawiadomienie o ustaleniu granic działek w obrębie Tyczyn i Kielnarowa Tue, 21 Jun 2022 09:40:15 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-w-obrebie-tyczyn-i-kielnarowa Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 5088 i 5089 - Bratkowice Tue, 21 Jun 2022 08:08:17 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-5088-i-5089-bratkowice obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP z dn. 13.06.2022 r. znak: RZ.ZUZ.3.4210.414.2021.PK Mon, 20 Jun 2022 10:31:41 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-przemyslu-pgw-wp-z-dn-13062022-r-znak-rzzuz342104142021pk Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 738/2 - Budy Głogowskie Mon, 20 Jun 2022 09:19:51 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-7382-budy-glogowskie Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych w działkach nr 3038, 3040 - Chmielnik Mon, 20 Jun 2022 09:13:12 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-i-wyznaczeniu-punktow-granicznych-w-dzialkach-nr-3038-3040-chmielnik Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych w działce nr 658/1 - Trzebownisko Fri, 17 Jun 2022 08:59:20 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-i-wyznaczeniu-punktow-granicznych-w-dzialce-nr-6581-trzebownisko Informacja o wyłonieniu wykonawcy pracy polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału działki nr 662/8 w Tyczynie. Fri, 17 Jun 2022 08:01:15 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wylonieniu-wykonawcy-pracy-polegajacej-na-sporzadzeniu-mapy-z-projektem-podzialu-dzialki-nr-6628-w-tyczynie obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 09.06.2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.54.2022.SW Wed, 15 Jun 2022 15:01:56 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-09062022-r-znak-rzzuz14210542022sw obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie PGW WP z dn. 08.06.2022 r. znak: RZ.RUZ.4210.32.2022.TW Wed, 15 Jun 2022 11:21:32 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-w-rzeszowie-pgw-wp-z-dn-08062022-r-znak-rzruz4210322022tw Zawiadomienie o ustaleniu granic - Dylągówka Wed, 15 Jun 2022 07:16:34 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dylagowka Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik Tue, 14 Jun 2022 13:40:05 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wydanie-dodatkowej-tablicy-rejestracyjnej-na-bagaznik Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych Tue, 14 Jun 2022 12:00:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wydanie-wtornika-tablic-rejestracyjnych Wydanie wtórnika karty pojazdu Tue, 14 Jun 2022 11:20:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wydanie-wtornika-karty-pojazdu obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie PGW WP z dn. 08.06.2022 r. znak: RZ.RUZ.4210.33.2022.TW Tue, 14 Jun 2022 09:00:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-w-rzeszowie-pgw-wp-z-dn-08062022-r-znak-rzruz4210332022tw obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 08.06.2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.189.2022.MKo Mon, 13 Jun 2022 12:00:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-08062022-r-znak-rzzuz142101892022mko Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 2107 - Świlcza Mon, 13 Jun 2022 10:09:07 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-2107-swilcza Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w Budach Głogowskich zajętą pod realizację inwestycji drogowej Mon, 13 Jun 2022 09:32:56 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-odszkodowanie-za-dzialke-polozona-w-budach-glogowskich-zajeta-pod-realizacje-inwestycji-drogowej Przebudowa przegród zewn. oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych Fri, 10 Jun 2022 15:02:51 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/przebudowa-przegrod-zewn-oraz-elementow-konstrukcyjnych-budynkow-mieszkalnych-jednorodzinnych-20 obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 07.06.2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.49.2022.MKo Fri, 10 Jun 2022 13:36:48 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-07062022-r-znak-rzzuz14210492022mko Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała- część II”. Thu, 09 Jun 2022 14:20:46 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/przebudowa-drog-dojazdowych-do-gruntow-rolnych-i-lesnych-przewidzianych-w-ramach-inwestycji-pn-scalanie-gruntow-wsi-rudna-mala-czesc-ii-2 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, Malawa Wed, 08 Jun 2022 14:37:14 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne-malawa obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 06.06.2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.174.2022.KW Wed, 08 Jun 2022 14:00:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-06062022-r-znak-rzzuz142101742022kw Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego znak: AB.6740.15.12.2021 z dnia 08.06.2022 r. Wed, 08 Jun 2022 11:05:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-znak-ab674015122021-z-dnia-08062022-r Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 591 - Łąka Wed, 08 Jun 2022 09:40:45 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-591-laka Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w Budach Głogowskich posiadającą nieuregulowany stan prawny, zajętą pod realizację inwestycji drogowej Tue, 07 Jun 2022 12:24:37 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-odszkodowanie-za-dzialke-polozona-w-budach-glogowskich-posiadajaca-nieuregulowany-stan-prawny-zajeta-pod-realizacje-inwestycji-drogowej Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 3436/1 -Przewrotne Tue, 07 Jun 2022 10:40:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-34361-przewrotne Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 08.06.2022r. na sprzedaż działki nr 5964/41 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II Tue, 07 Jun 2022 10:17:20 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/lista-osob-zakwalifikowanych-przez-komisje-przetargowa-do-uczestnictwa-w-przetargu-pisemnym-ograniczonym-wyznaczonym-na-dzien-08062022r-na-sprzedaz-dzialki-nr-596441-w-obr-222-rzeszow-przybyszowka-ii Informacja o wynikach powołania na listę biegłych z zakresu geodezji i kartografii dla terenu Powiatu Rzeszowskiego Mon, 06 Jun 2022 13:30:10 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wynikach-powolania-na-liste-bieglych-z-zakresu-geodezji-i-kartografii-dla-terenu-powiatu-rzeszowskiego Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy Mon, 06 Jun 2022 09:30:45 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wpis-do-ewidencji-instruktorow-nauki-jazdy Uzyskanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowej (kod 95). Fri, 03 Jun 2022 14:00:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uzyskanie-w-prawie-jazdy-wpisu-potwierdzajacego-posiadanie-kwalifikacji-zawodowej-kod-95 Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2464 w Górnie gm. Sokołów Małopolski Fri, 03 Jun 2022 10:07:56 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wyniku-pierwszego-ustnego-przetargu-nieograniczonego-na-sprzedaz-dzialki-nr-2464-w-gornie-gm-sokolow-malopolski Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych działki nr 1061 - Wólka Podleśna Fri, 03 Jun 2022 09:06:23 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-wyznaczeniu-punktow-granicznych-dzialki-nr-1061-wolka-podlesna Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych działek nr 2835, 2836/1 - Bratkowice Fri, 03 Jun 2022 09:03:42 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-i-wyznaczeniu-punktow-granicznych-dzialek-nr-2835-28361-bratkowice Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu Thu, 02 Jun 2022 10:20:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-podinspektora-w-wydziale-komunikacji-drog-i-transportu-26 Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budżetowo-Finansowym Thu, 02 Jun 2022 10:15:28 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-podinspektora-w-wydziale-budzetowo-finansowym-18 Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 33/2, 31 i 30 - Błażowa Thu, 02 Jun 2022 09:00:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-nr-332-31-i-30-blazowa Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 108 - Głogów Młp. obręb Styków Thu, 02 Jun 2022 07:27:11 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-108-glogow-mlp-obreb-stykow Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 3034/1, 3032/2 i inne - Malawa Thu, 02 Jun 2022 07:24:38 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-30341-30322-i-inne-malawa Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 2124, 2125, 2130/1, 2130/2, 2135, 2136, 2138, 2139, 2140, 2142 - Przewrotne Thu, 02 Jun 2022 07:21:13 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-nr-2124-2125-21301-21302-2135-2136-2138-2139-2140-2142-przewrotne Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 2980/4, 2980/3 i inne - Malawa Thu, 02 Jun 2022 07:17:06 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-29804-29803-i-inne-malawa Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w w Nosówce gm. Boguchwała, oznaczonej jako działka nr 556/2 Wed, 01 Jun 2022 14:30:35 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-polozonej-w-w-nosowce-gm-boguchwala-oznaczonej-jako-dzialka-nr-5562 Ogłoszenie o zamiarze zlecenia pracy polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału działki nr 662/8 w Tyczynie Tue, 31 May 2022 14:00:10 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-o-zamiarze-zlecenia-pracy-polegajacej-na-sporzadzeniu-mapy-z-projektem-podzialu-dzialki-nr-6628-w-tyczynie Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1030/5 w obr. 229 Rzeszów - Pogwizdów Tue, 31 May 2022 09:35:18 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wyniku-pierwszego-pisemnego-przetargu-ograniczonego-na-sprzedaz-dzialki-nr-10305-w-obr-229-rzeszow-pogwizdow Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 5964/30 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II Tue, 31 May 2022 09:33:44 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wyniku-pierwszego-pisemnego-przetargu-ograniczonego-na-sprzedaz-dzialki-nr-596430-w-obr-222-rzeszow-przybyszowka-ii Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w Bratkowicach gm. Świlcza, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej Tue, 31 May 2022 09:23:09 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-powiatu-rzeszowskiego-polozonej-w-bratkowicach-gm-swilcza-przeznaczonej-do-wydzierzawienia-na-czas-oznaczony-w-drodze-bezprzetargowej