Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Obwieszczenie SKO w Rzeszowie z dnia 13.09.2022 r. znak: SKO.4162/5/2021 w sprawie decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Łukawiec Thu, 06 Oct 2022 09:10:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-sko-w-rzeszowie-z-dnia-13092022-r-znak-sko416252021-w-sprawie-decyzji-zatwierdzajacej-projekt-scalenia-gruntow-wsi-lukawiec Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych w działce nr 2077/1 - Wysoka Głogowska Wed, 05 Oct 2022 15:19:15 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-wyznaczeniu-punktow-granicznych-w-dzialce-nr-20771-wysoka-glogowska obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 30.09.2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.371.2022.JJ Wed, 05 Oct 2022 13:12:54 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-30092022-r-znak-rzzuz142103712022jj Sesja Nr XLI Wed, 05 Oct 2022 10:55:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/sesja-nr-xli-17 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 654 w Boguchwale. Wed, 05 Oct 2022 07:40:21 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-dot-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-oznaczonej-jako-dzialka-nr-654-w-boguchwale obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 26.09.2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.342.2022.MC Tue, 04 Oct 2022 15:22:53 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-26092022-r-znak-rzzuz142103422022mc Obwieszczenie, pozwolenie wodno-prawne, wodociąg, Lubcza Tue, 04 Oct 2022 11:22:35 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-pozwolenie-wodno-prawne-wodociag-lubcza Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 04.10.2022 r., znak: AB.6740.15.10.2022 Tue, 04 Oct 2022 08:25:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-04102022-r-znak-ab674015102022 Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 320 - Mogilenica Tue, 04 Oct 2022 07:52:10 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-320-mogilenica Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 499/1 i 499/4 - Głogów Młp. obręb Zabajka Tue, 04 Oct 2022 07:49:29 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-4991-i-4994-glogow-mlp-obreb-zabajka Petycja z dnia 21.02.2022 r. mieszkańców sołectwa Krasne w sprawie likwidacji progu zwalniającego na drodze powiatowej nr 1394R w miejscowości Krasne ( petycja ponowna ) Mon, 03 Oct 2022 15:10:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycja-z-dnia-21022022-r-mieszkancow-solectwa-krasne-w-sprawie-likwidacji-progu-zwalniajacego-na-drodze-powiatowej-nr-1394r-w-miejscowosci-krasne-petycja-ponowna Petycja z dnia 01.03.2022 r. Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w sprawie budowy zabezpieczeń i budowy części chodnika przy drodze od Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niechobrzu w kierunku miejscowości Zgłobień Mon, 03 Oct 2022 15:00:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycja-z-dnia-01032022-r-stowarzyszenia-rozwoju-oswiaty-gminy-boguchwala-w-sprawie-budowy-zabezpieczen-i-budowy-czesci-chodnika-przy-drodze-od-szkoly-podstawowej-nr-1-w-niechobrzu-w-kierunku-miejscowosci-zglobien Petycja z dnia 12.03.2022 r. mieszkańców ulicy Łaziennej w Dynowie w sprawie ustawienia lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Łaziennej w Dynowie Mon, 03 Oct 2022 13:15:30 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycja-z-dnia-12032022-r-mieszkancow-ulicy-laziennej-w-dynowie-w-sprawie-ustawienia-lustra-drogowego-na-skrzyzowaniu-ulicy-pilsudskiego-i-laziennej-w-dynowie Petycja z dnia 29.03.2022 r. mieszkańców Dynowa w sprawie montażu lustra drogowego przy ul. Bartkówka w Dynowie Mon, 03 Oct 2022 12:50:15 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycja-z-dnia-29032022-r-mieszkancow-dynowa-w-sprawie-montazu-lustra-drogowego-przy-ul-bartkowka-w-dynowie Petycja z dnia 10.04.2022 r. mieszkańców miejscowości Zgłobień w sprawie zamontowania progów zwalniających na drodze powiatowej Nr 1443R w miejscowości Zgłobień Mon, 03 Oct 2022 12:25:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycja-z-dnia-10042022-r-mieszkancow-miejscowosci-zglobien-w-sprawie-zamontowania-progow-zwalniajacych-na-drodze-powiatowej-nr-1443r-w-miejscowosci-zglobien Petycja z dnia 26.04.2022 r. mieszkańców wsi Sołonka w sprawie wprowadzenia na drodze powiatowej Nr 1413R zakazu poruszania się TIR-ów Mon, 03 Oct 2022 12:05:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycja-z-dnia-26042022-r-mieszkancow-wsi-solonka-w-sprawie-wprowadzenia-na-drodze-powiatowej-nr-1413r-zakazu-poruszania-sie-tir-ow Petycja z dnia 20.04.2022 r. Rady Rodziców w Zespole Szkół w Kielanówce w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze w pobliżu ZS w Kielanówce - zamontowania barierek oddzielających chodnik od jezdni w drodze powiatowej Nr 1434R Mon, 03 Oct 2022 11:40:20 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycja-z-dnia-20042022-r-rady-rodzicow-w-zespole-szkol-w-kielanowce-w-sprawie-poprawy-bezpieczenstwa-na-drodze-w-poblizu-zs-w-kielanowce-zamontowania-barierek-oddzielajacych-chodnik-od-jezdni-w-drodze-powiatowej-nr-1434r Petycja z dnia 09.05.2022 r. mieszkańców miejscowości Malawa w sprawie montażu progu zwalniającego oraz oznakowania na drodze powiatowej Nr 1396 r. w miejscowości Malawa Mon, 03 Oct 2022 11:25:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycja-z-dnia-09052022-r-mieszkancow-miejscowosci-malawa-w-sprawie-montazu-progu-zwalniajacego-oraz-oznakowania-na-drodze-powiatowej-nr-1396-r-w-miejscowosci-malawa Petycja z dnia 20.05.2022 r. mieszkańców miejscowości Jasionka w sprawie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1376R Mon, 03 Oct 2022 11:10:10 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycja-z-dnia-20052022-r-mieszkancow-miejscowosci-jasionka-w-sprawie-przebudowy-chodnika-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-1376r Petycja z dnia 7.07.2022 r. Sołtysa Sołectwa Nowy Borek i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Borku w sprawie zamontowania dwóch luster w pasie drogi powiatowej Nr 1422R w pobliżu Szkoły Podstawowej w Nowym Borku Mon, 03 Oct 2022 11:00:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycja-z-dnia-7072022-r-soltysa-solectwa-nowy-borek-i-dyrektora-szkoly-podstawowej-w-nowym-borku-w-sprawie-zamontowania-dwoch-luster-w-pasie-drogi-powiatowej-nr-1422r-w-poblizu-szkoly-podstawowej-w-nowym-borku Petycja z dnia 04.07.2022 mieszkańców Lubeni w sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych w miejscowości Lubenia Fri, 30 Sep 2022 15:05:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycja-z-dnia-04072022-mieszkancow-lubeni-w-sprawie-wytyczenia-przejscia-dla-pieszych-w-miejscowosci-lubenia Petycja z dnia 01.09.2022 r. mieszkańców Trzebosi w sprawie zamontowania na jezdni progu spowalniającego w okolicach Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebosi Fri, 30 Sep 2022 10:45:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycja-z-dnia-01092022-r-mieszkancow-trzebosi-w-sprawie-zamontowania-na-jezdni-progu-spowalniajacego-w-okolicach-szkoly-podstawowej-nr-3-w-trzebosi Petycja z dnia 06.09.2022 Radnych Miasta Dynowa w sprawie wykonania instalacji podświetlanych nad przejściami dla pieszych w Dynowie Fri, 30 Sep 2022 10:35:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycja-z-dnia-06092022-radnych-miasta-dynowa-w-sprawie-wykonania-instalacji-podswietlanych-nad-przejsciami-dla-pieszych-w-dynowie Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Boguchwale, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Fri, 30 Sep 2022 09:25:45 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa-polozonej-w-boguchwale-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej-1 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Boguchwale, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Fri, 30 Sep 2022 09:23:07 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-skarbu-panstwa-polozonej-w-boguchwale-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej Zgłoszenie, instalacja radiokomunikacyjna, Niechobrz Thu, 29 Sep 2022 08:25:25 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-instalacja-radiokomunikacyjna-niechobrz Obwieszczenie, roboty geologiczne, gazociąg, Świlcza Wed, 28 Sep 2022 11:30:06 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-roboty-geologiczne-gazociag-swilcza Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 3475/2 - Malawa Wed, 28 Sep 2022 07:35:11 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-34752-malawa Petycja z dnia 22.08.2022 r. mieszkańców miejscowości Hermanowa w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1415R w Hermanowej Tue, 27 Sep 2022 15:15:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycja-z-dnia-22082022-r-mieszkancow-miejscowosci-hermanowa-w-sprawie-budowy-chodnika-przy-drodze-powiatowej-nr-1415r-w-hermanowej Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 26.09.2022 r., znak: AB.6740.15.4.2020 Mon, 26 Sep 2022 14:10:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-26092022-r-znak-ab67401542020 Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 3359 - Przewrotne Mon, 26 Sep 2022 09:45:54 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-3359-przewrotne Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 3360 - Przewrotne Mon, 26 Sep 2022 09:43:13 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-3360-przewrotne Zawiadomienie o ustaleniu granic w postępowaniu rozgraniczeniowym działki nr 1695 - Wola Zgłobieńska Fri, 23 Sep 2022 09:18:54 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-w-postepowaniu-rozgraniczeniowym-dzialki-nr-1695-wola-zglobienska Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 19.09.2022 r., znak: AB.6740.14.51.2021 Thu, 22 Sep 2022 12:00:23 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-19092022-r-znak-ab674014512021 Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 2496, 2497/1, 2497/2, 2498, 2500/2, 2500/1, 2504/4 - Lubenia Thu, 22 Sep 2022 10:10:12 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-nr-2496-24971-24972-2498-25002-25001-25044-lubenia Petycje wnoszone do Starosty Rzeszowskiego i organów Powiatu Rzeszowskiego w 2022 r. Wed, 21 Sep 2022 12:25:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/petycje-wnoszone-do-starosty-rzeszowskiego-i-organow-powiatu-rzeszowskiego-w-2022-r Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 557/1 - Krasne Tue, 20 Sep 2022 07:40:27 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-5571-krasne Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych w działce nr 1854/1 - Boguchwała Tue, 20 Sep 2022 07:38:13 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-wyznaczeniu-punktow-granicznych-w-dzialce-nr-18541-boguchwala obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 13.09.2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.588.2021.KW Mon, 19 Sep 2022 13:45:15 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-13092022-r-znak-rzzuz142105882021kw obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 14.09.2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.30.2022.MC Mon, 19 Sep 2022 13:26:01 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-14092022-r-znak-rzzuz14210302022mc Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 5081 - Bratkowice Mon, 19 Sep 2022 09:07:32 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-5081-bratkowice Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 215, 287 - Głogów Młp. obręb Styków Mon, 19 Sep 2022 09:05:20 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-nr-215-287-glogow-mlp-obreb-stykow Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 2624 - Lubenia Mon, 19 Sep 2022 09:00:53 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-2624-lubenia Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 2363/1 położoną w Zaczerniu zajętą przez Gminę Trzebownisko pod realizację inwestycji drogowej celu publicznego Mon, 19 Sep 2022 08:25:56 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-o-prowadzonym-postepowaniu-w-sprawie-ustalenia-odszkodowania-za-dzialke-nr-23631-polozona-w-zaczerniu-zajeta-przez-gmine-trzebownisko-pod-realizacje-inwestycji-drogowej-celu-publicznego Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Trzebownisku i Zaczerniu gm. Trzebownisko Mon, 19 Sep 2022 08:20:22 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-zamiarze-wszczecia-postepowan-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-polozonych-w-trzebownisku-i-zaczerniu-gm-trzebownisko obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie PGW WP z dn. 13.09.2022 r. znak: RZ.RUZ.4219.35.2022.JP Mon, 19 Sep 2022 07:00:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-w-rzeszowie-pgw-wp-z-dn-13092022-r-znak-rzruz4219352022jp obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP z dn. 01.09.2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.354.2022.SW Fri, 16 Sep 2022 13:00:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-z-dn-01092022-r-znak-rzzuz142103542022sw Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 15.09.2022 r., znak: AB.6740.8.8.2022 Fri, 16 Sep 2022 09:50:05 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-15092022-r-znak-ab6740882022 Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 826, 830, 831, 774/2, 796, 815 - Grzegorzówka oraz działek nr 327/2, 328/2, 329/2, 331, 447/2, 453, 454, 455, 561/2, 562, 563, 573, 574 - Wólka Hyżneńska Fri, 16 Sep 2022 07:12:15 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-nr-826-830-831-7742-796-815-grzegorzowka-oraz-dzialek-nr-3272-3282-3292-331-4472-453-454-455-5612-562-563-573-574-wolka-hyznenska Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie Thu, 15 Sep 2022 13:57:52 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/przebudowa-budynku-przy-ulicy-siemienskiego-w-rzeszowie Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 1443/3, 1444/2 - Sokołów Młp. Thu, 15 Sep 2022 11:09:43 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-14433-14442-sokolow-mlp Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Budżetowo - Finansowym Thu, 15 Sep 2022 00:00:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-podinspektora-w-wydziale-budzetowo-finansowym-24 Informacja o wyłonieniu wykonawcy pracy polegającej na sporządzeniu map z projektem podziału działek nr 2346 i 2865 w Głogowie Młp. Wed, 14 Sep 2022 13:58:27 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wylonieniu-wykonawcy-pracy-polegajacej-na-sporzadzeniu-map-z-projektem-podzialu-dzialek-nr-2346-i-2865-w-glogowie-mlp Informacja o wyłonieniu wykonawcy pracy polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału działki nr 1875/4 w Trzebownisku Wed, 14 Sep 2022 13:55:36 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wylonieniu-wykonawcy-pracy-polegajacej-na-sporzadzeniu-mapy-z-projektem-podzialu-dzialki-nr-18754-w-trzebownisku Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 60, 79 - Wysoka Głogowska Wed, 14 Sep 2022 08:10:52 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-60-79-wysoka-glogowska Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Boguchwale, oznaczonej jako działka nr 654. Mon, 12 Sep 2022 13:38:40 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-dotyczacego-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozonej-w-boguchwale-oznaczonej-jako-dzialka-nr-654 Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 1834, 1843 - Wysoka Głogowska Mon, 12 Sep 2022 08:33:36 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-1834-1843-wysoka-glogowska Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 1405 - Krasne Fri, 09 Sep 2022 08:52:33 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-1405-krasne Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 3356 - Budy Głogowskie Wed, 07 Sep 2022 08:32:53 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-3356-budy-glogowskie