Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM, Chmielnik Wed, 07 Jun 2023 15:15:58 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pem-chmielnik-2 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM, Jasionka Wed, 07 Jun 2023 15:00:06 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pem-jasionka-4 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łukawcu, oznaczonej jako działka nr 3485/2. Wed, 07 Jun 2023 14:45:49 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ograniczenie-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozonej-w-lukawcu-oznaczonej-jako-dzialka-nr-34852 Informacja o wynikach pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Rzeszowskiego, położonej w obr. 225 Rzeszów - Budziwój, stanowiącej lokal użytkowy Wed, 07 Jun 2023 07:53:47 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wynikach-pierwszego-ustnego-przetargu-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-bedacej-wlasnoscia-powiatu-rzeszowskiego-polozonej-w-obr-225-rzeszow-budziwoj-stanowiacej-lokal-uzytkowy Nabór na dwa wolne stanowiska pracy podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury Tue, 06 Jun 2023 10:15:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/nabor-na-dwa-wolne-stanowiska-pracy-podinspektora-w-wydziale-budownictwa-i-architektury-10 Zawiadomienie o wznowieniu i wyznaczeniu punktów granicznych w działce nr 5800/62 - Bratkowice Tue, 06 Jun 2023 09:17:12 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-wznowieniu-i-wyznaczeniu-punktow-granicznych-w-dzialce-nr-580062-bratkowice Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 06.06.2023 r., znak: AB.6740.15.10.2023 Tue, 06 Jun 2023 09:13:36 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-06062023-r-znak-ab674015102023 Informacja o wyłonieniu wykonawcy pracy polegającej na sporządzeniu do dnia 07.07.2023r. mapy z projektem podziału działki nr 2234 w Trzebusce gm. Sokołów Młp. Mon, 05 Jun 2023 10:59:21 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wylonieniu-wykonawcy-pracy-polegajacej-na-sporzadzeniu-do-dnia-07072023r-mapy-z-projektem-podzialu-dzialki-nr-2234-w-trzebusce-gm-sokolow-mlp Raport o stanie Powiatu Rzeszowskiego za 2022 rok Fri, 02 Jun 2023 13:56:19 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/raport-o-stanie-powiatu-rzeszowskiego-za-2022-rok Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 m. Rzeszowa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Fri, 02 Jun 2023 09:51:17 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wykaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-powiatu-rzeszowskiego-polozonej-w-obr-222-m-rzeszowa-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-przetargu Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 2082 - Hyżne Fri, 02 Jun 2023 09:23:25 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-2082-hyzne Decyzja Starosty Rzeszowskiego z dnia 01.06.2023 r. znak: G.6821.1.1.2023 umarzająca postępowanie scaleniowe na terenie wsi Harta gm. Dynów z mocy prawa Thu, 01 Jun 2023 13:50:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/decyzja-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-01062023-r-znak-g6821112023-umarzajaca-postepowanie-scaleniowe-na-terenie-wsi-harta-gm-dynow-z-mocy-prawa Informacja, postępowanie wodno-prawne, Wężówka Thu, 01 Jun 2023 13:23:04 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-postepowanie-wodno-prawne-wezowka Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z dz. 361/5 w Lutoryżu Thu, 01 Jun 2023 11:59:25 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-dz-3615-w-lutoryzu Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 34 - Kamień Thu, 01 Jun 2023 08:23:58 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-34-kamien Sesja Nr LI Wed, 31 May 2023 11:35:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/sesja-nr-li Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 1214, 340 - Głogów Młp. obręb Rogoźnica Wed, 31 May 2023 10:21:26 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-nr-1214-340-glogow-mlp-obreb-rogoznica Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych w działkach nr 6, 13/2 - Sołonka Wed, 31 May 2023 10:18:41 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-i-wyznaczeniu-punktow-granicznych-w-dzialkach-nr-6-132-solonka Zawiadomienie o wznowieniu/wyznaczeniu punktów granicznych w działkach nr 2513, 2515 - Nienadówka Wed, 31 May 2023 10:15:11 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-wznowieniuwyznaczeniu-punktow-granicznych-w-dzialkach-nr-2513-2515-nienadowka Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych w działce nr 469/1 - Wólka Hyżneńska Wed, 31 May 2023 10:10:54 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-wyznaczeniu-punktow-granicznych-w-dzialce-nr-4691-wolka-hyznenska Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.180.2023.AKo z dn. 24.05.2023 r. Tue, 30 May 2023 15:03:04 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz142101802023ako-z-dn-24052023-r Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.151.2023.PW z dn. 25.05.2023 r. Tue, 30 May 2023 15:00:29 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz142101512023pw-z-dn-25052023-r Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.188.2023.MC z dn. 23.05.2023 r. Tue, 30 May 2023 14:56:03 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz142101882023mc-z-dn-23052023-r Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno - prawnych do założenia ksiąg wieczystych Tue, 30 May 2023 14:12:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-zamiarze-zlecenia-roboty-polegajacej-na-sporzadzeniu-dokumentacji-geodezyjno-prawnych-do-zalozenia-ksiag-wieczystych-5 Obwieszczenie, postępowanie wodno-prawne, Malawa Zagóra Tue, 30 May 2023 14:00:46 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-postepowanie-wodno-prawne-malawa-zagora Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 3562, 3563, 3564/9 - Dylągowa Mon, 29 May 2023 11:52:18 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-3562-3563-35649-dylagowa Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 906/2 - Wólka Podleśna Mon, 29 May 2023 11:49:50 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-9062-wolka-podlesna Oświadczenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego dot. odwołania przetargu na sprzedaż działek nr 5964/28 i 5964/29 położonych w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II Mon, 29 May 2023 10:15:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/oswiadczenie-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-dot-odwolania-przetargu-na-sprzedaz-dzialek-nr-596428-i-596429-polozonych-w-obr-222-rzeszow-przybyszowka-ii Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 29.05.2023 r., znak: AB.6740.15.17.2022 Mon, 29 May 2023 08:50:11 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-29052023-r-znak-ab674015172022 Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z dz. nr 445 w Lutoryżu Mon, 29 May 2023 07:56:09 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-wszczeciu-postepowania-o-ograniczenie-sposobu-korzystania-z-dz-nr-445-w-lutoryzu Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z dz. 451 w Lutoryżu Mon, 29 May 2023 07:52:36 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ograniczenia-sposobu-korzystania-z-dz-451-w-lutoryzu Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 1821 - Krasne Fri, 26 May 2023 14:31:02 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-1821-krasne Informacja za rok budżetowy 2022 Fri, 26 May 2023 13:21:17 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-za-rok-budzetowy-2022  Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 26.05.2023 r., znak: AB.6740.15.21.2022 Fri, 26 May 2023 08:25:13 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-26052023-r-znak-ab674015212022 Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 237 - Kamień Thu, 25 May 2023 14:43:30 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-237-kamien Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.66.2023.MKo z dn. 23.05.2023 r. Thu, 25 May 2023 12:16:04 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz14210662023mko-z-dn-23052023-r Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia pracy polegającej na sporządzeniu – zgodnie ze wskazaniami zamawiającego – mapy z projektem podziału działki nr 2234 w Trzebusce gm. Sokołów Młp. Thu, 25 May 2023 08:18:55 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-o-zamiarze-zlecenia-pracy-polegajacej-na-sporzadzeniu-zgodnie-ze-wskazaniami-zamawiajacego-mapy-z-projektem-podzialu-dzialki-nr-2234-w-trzebusce-gm-sokolow-mlp Zawiadomienie o ustaleniu granic oraz wznowienia i wyznaczeniu punktów granicznych - Lubenia, Hyżne Wed, 24 May 2023 07:09:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-oraz-wznowienia-i-wyznaczeniu-punktow-granicznych-lubenia-hyzne Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działek nr 5964/28 i 5964/29 w obr. 222 m. Rzeszowa Tue, 23 May 2023 11:56:23 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-o-pierwszym-przetargu-pisemnym-ograniczonym-na-sprzedaz-dzialek-nr-596428-i-596429-w-obr-222-m-rzeszowa Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1030/10 w obr. 229 m. Rzeszowa Tue, 23 May 2023 11:54:15 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-o-pierwszym-przetargu-pisemnym-ograniczonym-na-sprzedaz-dzialki-nr-103010-w-obr-229-m-rzeszowa Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1030/9 w obr. 229 m. Rzeszowa Tue, 23 May 2023 11:51:13 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-o-pierwszym-przetargu-pisemnym-ograniczonym-na-sprzedaz-dzialki-nr-10309-w-obr-229-m-rzeszowa Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 2733/1 - Dynów Tue, 23 May 2023 07:28:54 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-27331-dynow Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 3721/2 - Lubenia Mon, 22 May 2023 12:35:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-37212-lubenia Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 1290/2 - Lubenia Mon, 22 May 2023 12:23:16 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-12902-lubenia Zawiadomienie 863, 868, 867/3, 867/5, 867/6, 867/8, 870 - Tyczyn Mon, 22 May 2023 12:19:42 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-863-868-8673-8675-8676-8678-870-tyczyn Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 205/1, 204/1 - Boguchwała Mon, 22 May 2023 12:16:20 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-nr-2051-2041-boguchwala Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 22.05.2023 r., znak: AB.6740.13.28.2023 Mon, 22 May 2023 11:20:50 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-22052023-r-znak-ab674013282023 Wykonanie projektów budowlanych stabilizacji dwóch osuwisk w ciągu dróg powiatowych. Fri, 19 May 2023 15:27:32 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wykonanie-projektow-budowlanych-stabilizacji-dwoch-osuwisk-w-ciagu-drog-powiatowych Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Rzeszowskim na lata 2023-2027 Fri, 19 May 2023 13:58:11 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/powiatowy-program-oddzialywan-korekcyjno-edukacyjnych-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie-w-powiecie-rzeszowskim-na-lata-2023-2027 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM, Łąka Fri, 19 May 2023 13:43:47 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pem-laka-2 Informacja o wszczęciu postępowania znak: AB.6740.13.106.2023 z dnia 19.05.2023r. Fri, 19 May 2023 13:20:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-o-wszczeciu-postepowania-znak-ab6740131062023-z-dnia-19052023r Informacja, postępowanie wodno-prawne, Nowa Wieś Fri, 19 May 2023 10:59:45 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-postepowanie-wodno-prawne-nowa-wies Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej Krasnem gm. Krasne, oznaczonej jako działka nr 527 Thu, 18 May 2023 15:25:38 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-starosty-rzeszowskiego-o-wszczeciu-postepowania-o-ograniczeniu-sposobu-korzystania-z-nieruchomosci-o-nieuregulowanym-stanie-prawnym-polozonej-krasnem-gm-krasne-oznaczonej-jako-dzialka-nr-527 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2022 rok Thu, 18 May 2023 13:00:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-powiatu-rzeszowskiego-za-2022-rok Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 1931/1 i 2094/3 - Malawa Thu, 18 May 2023 09:03:23 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialek-nr-19311-i-20943-malawa Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 1211 - Głogów Młp. obręb Rogoźnica Thu, 18 May 2023 09:00:13 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-1211-glogow-mlp-obreb-rogoznica Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.60.2023.MKo z dn. 10.05.2023 r. Wed, 17 May 2023 13:37:54 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz14210602023mko-z-dn-10052023-r Obwieszczenie, roboty geologiczne, CPK Wed, 17 May 2023 13:15:02 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-roboty-geologiczne-cpk Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 3248, 3249 i 3250 - Wólka Niedźwiedzka Tue, 16 May 2023 11:03:57 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-3248-3249-i-3250-wolka-niedzwiedzka Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 16.05.2023 r., znak: AB.6740.15.14.2022 Tue, 16 May 2023 09:25:35 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-16052023-r-znak-ab674015142022 Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 85 i 86 - Tajęcina Tue, 16 May 2023 08:45:21 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-85-i-86-tajecina Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.150.2023.DS z dn. 09.05.2023 r. Mon, 15 May 2023 14:51:20 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz142101502023ds-z-dn-09052023-r Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.85.2023.AKo z dn. 08.05.2023 r. Mon, 15 May 2023 14:47:40 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/informacja-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz14210852023ako-z-dn-08052023-r Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału działki nr 2234 w Trzebusce gm. Sokołów Małopolski Mon, 15 May 2023 13:25:21 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/ogloszenie-zarzadu-powiatu-rzeszowskiego-o-zamiarze-zlecenia-roboty-polegajacej-na-sporzadzeniu-mapy-z-projektem-podzialu-dzialki-nr-2234-w-trzebusce-gm-sokolow-malopolski Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 05.05.2023 r., znak: AB.6740.4.3.2023 Fri, 12 May 2023 13:34:02 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-05052023-r-znak-ab6740432023 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.163.2023.MKo z dn. 05.05.2023 r. Fri, 12 May 2023 12:02:32 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz142101632023mko-z-dn-05052023-r Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 207 - Budy Głogowskie Thu, 11 May 2023 14:01:40 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-granic-dzialki-nr-207-budy-glogowskie Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW WP znak: RZ.ZUZ.1.4210.72.2023.MKo z dn. 04.05.2023 r. Thu, 11 May 2023 12:08:03 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-krosnie-pgw-wp-znak-rzzuz14210722023mko-z-dn-04052023-r Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych w działce nr 2903/1 - Budy Głogowskie Thu, 11 May 2023 08:19:41 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-wyznaczeniu-punktow-granicznych-w-dzialce-nr-29031-budy-glogowskie Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z działki nr 816/1 położonej w obr. 0010 Styków, gm. Głogów Małopolski Thu, 11 May 2023 07:49:40 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-o-wydaniu-decyzji-o-ograniczeniu-sposobu-korzystania-z-dzialki-nr-8161-polozonej-w-obr-0010-stykow-gm-glogow-malopolski Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 833/4 i 840/5 - Racławówka Wed, 10 May 2023 14:56:48 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialek-nr-8334-i-8405-raclawowka Wezwanie do ustalenia granic w postępowaniu rozgraniczeniowym działki nr 3671 - Malawa Wed, 10 May 2023 09:59:42 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/wezwanie-do-ustalenia-granic-w-postepowaniu-rozgraniczeniowym-dzialki-nr-3671-malawa Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 506 - Straszydle Wed, 10 May 2023 09:57:29 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-506-straszydle Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 3269 - Lubenia Wed, 10 May 2023 09:55:05 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/zawiadomienie-o-ustaleniu-i-przyjeciu-granic-dzialki-nr-3269-lubenia Postanowienie Starosty Rzeszowskiego z dnia 10.05.2023 r. znak: G.6821.1.1.2022 Wed, 10 May 2023 08:57:13 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/postanowienie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-10052023-r-znak-g6821112022 Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 10.05.2023 r., znak: AB.6740.15.5.2023 Wed, 10 May 2023 08:50:00 +0200 https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/obwieszczenie-starosty-rzeszowskiego-z-dnia-10052023-r-znak-ab67401552023