Menu Podmiotowe menu ikonka

2023

13.07.2023 - data złożenia petycji w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie 14.07.2023 - wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o przesłanie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie 02.08.2023 - rozpatrzenie p...

04.05.2023 data wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie  18.05.2023 data wpływu do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie  24.05.202023 skierowanie petycji do rozpatrzenia przez Komisję ds. Organi...

10.05.2023 data wpływu petycji do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie  15.05.2023 data wpływu petycji do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie  22.05.2023 wyrażenie opinii przez ZDP w Rzeszowie w przed...