Menu Podmiotowe menu ikonka

Rok 2023

Opinie wydane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie:

W roku 2023 podjęto następujące zmiany w budżecie Powiatu Rzeszowskiego:

Uchwała budżetowa na rok 2023