Menu Podmiotowe menu ikonka

2022

09.09.2022 r. data wpływu petycji do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie  14.09.2022 r. data wpływu petycji do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie   19.09.2022 r. wystąpienie do ZDP w Rzeszowie z...

25.08.2022 r. otrzymanie petycji  07.09.2022 r. skierowanie petycji do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie w celu wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie  10.10.2022 r. rozpatrzenie petycji pr...