Menu Podmiotowe menu ikonka

Karty Usług spraw załatwianych w Referacie Dróg i Transportu

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów / uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy w krajowym transporcie drogowym

Wydanie nowego zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy w krajowym transporcie drogowym