Menu Podmiotowe menu ikonka

Karty Usług spraw załatwianych w Referacie Rejestracji Pojazdów

Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu

Do wniosku obowiązkowo należy przedłożyć tablice rejestracyjne!

Przerejestrowanie pojazdu ze zmianą dotychczasowego numeru rejestracyjnego

Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego

Rejestracja pojazdu sprowadzonego - zarejestrowanego poprzednio w państwie członkowskim UE

Rejestracja pojazdu sprowadzonego - zarejestrowanego poprzednio w państwie spoza UE.

Przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Wyrejestrowanie pojazdu

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym (HAK, GAZ, VAT, TAXI, L, zmiany konstrukcyjne)

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego

Wymiana dowodu rejestracyjnego - zmiana danych

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

Wymiana dowodu rejestracyjnego - zmiana danych

 • 30 czerwca 2022

Wymiana dowodu rejestracyjnego - zmiana danych 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego

 • 28 czerwca 2022

Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wydanie wtórnika karty pojazdu

 • 14 czerwca 2022

Wydanie wtórnika karty pojazdu

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

 • 01 kwietnia 2022

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

 • 22 marca 2022

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym (HAK, GAZ, VAT, TAXI, L, zmiany konstrukcyjne)

 • 01 lutego 2022

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym (HAK, GAZ, VAT, TAXI, L, zmiany konstrukcyjne).

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym i/lub karcie pojazdu

 • 01 lutego 2022

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym i/lub karcie pojazdu.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wyrejestrowanie pojazdu

 • 01 lutego 2022

Wyrejestrowanie pojazdu.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Skrócenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

 • 01 lutego 2022

Skrócenie okrecu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

 • 28 stycznia 2022

Przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu

 • 28 stycznia 2022

Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rejestracja pojazdu sprowadzonego - zarejestrowanego poprzednio w państwie spoza UE.

 • 27 stycznia 2022

Rejestracja pojazdu sprowadzonego - zarejestrowanego poprzednio w państwie spoza UE.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rejestracja pojazdu sprowadzonego - zarejestrowanego poprzednio w państwie członkowskim UE.

 • 27 stycznia 2022

Rejestracja pojazdu sprowadzonego - zarejestrowanego poprzednio w państwie członkowskim UE.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego

 • 27 stycznia 2022

Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przerejestrowanie pojazdu ze zmianą dotychczasowego numeru rejestracyjnego

 • 27 stycznia 2022

Przerejestrowanie pojazdu ze zmianą dotychczasowego numeru rejestracyjnego

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przerejestrowanie pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego

 • 27 stycznia 2022

Przerejestrowanie pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego już w Powiecie Rzeszowskim.

 • 24 stycznia 2022

Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego już w Powiecie Rzeszowskim.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu