Menu Podmiotowe menu ikonka

Karty Usług spraw załatwianych w Referacie Rejestracji Pojazdów

Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Wydanie wtórnika karty pojazdu

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej

Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym (HAK, GAZ, VAT, TAXI, L, zmiany konstrukcyjne).

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym i/lub karcie pojazdu.

Wyrejestrowanie pojazdu.

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Skrócenie okrecu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Rejestracja pojazdu sprowadzonego - zarejestrowanego poprzednio w państwie spoza UE.

Rejestracja pojazdu sprowadzonego - zarejestrowanego poprzednio w państwie członkowskim UE.

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego

Przerejestrowanie pojazdu ze zmianą dotychczasowego numeru rejestracyjnego

Przerejestrowanie pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego

Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego już w Powiecie Rzeszowskim.

  • 24 stycznia 2022

Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego już w Powiecie Rzeszowskim.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu