Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie za rok 2022

W dniu 31 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę nr 222/2258/23 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2022 rok, sprawozdań rocz...

W dniu 19 sierpnia 2022 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę Nr 191/1875/22  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku, informa...