Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek i osób wydających decyzje składane w związku z objęciem lub odejściem ze stanowiska, nadaniem lub cofnięciem upoważnienia

Oświadczenie majątkowe osób zarządzających powiatową osobą prawną w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

Pierwsze oświadczenie majątkowe złożone przez osoby zarządzające powiatową osobą prawną

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek w związku z objęciem stanowiska

Oświadczenia majątkowe złożone przez osoby wydające decyzje adm. w związku z utratą upoważnienia lub w dniu odejścia ze stanowiska 

Pierwsze oświadczenie majątkowe złożone przez osoby wydające decyzje adm. w imieniu Starosty