Menu Podmiotowe menu ikonka

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Uchwała Nr 99/1009/2020 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 23.11.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępcz...

Uchwała Nr 97/994/2020 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 09.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny...

Uchwała Nr 94/965/20 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 15.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - zap...

Uchwała Nr 94/966/20 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 15.10.2020 r. w sprawie naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu piec...

Uchwała Nr 94/965/20 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 15.10.2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- zapewnienie opi...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego

  • 17 stycznia 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 96/1013/16 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 19.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  • 23 grudnia 2016

Uchwała Nr 96/1013/16 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 19.12.2016 r.  w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację  zadania  z zakresu  wspierania  rodziny  i systemu pieczy zastępcz...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu