Menu Podmiotowe menu ikonka

Postępowania o udzielenie zamówień

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy e-Zamówienia. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb432a72-2634-11ee-a60c-9ec...

Wykonanie projektów budowlanych stabilizacji dwóch osuwisk w ciągu dróg powiatowych.

 • 19 maja 2023

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zewnętrzne wsparcie w zakresie zarządzania projektem Central Mountains-kolejne postępowanie.

 • 04 maja 2023

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1377R Przybyszówka-Rudna Wielka-Rudna Mała -Zaczernie-Nowa Wieś w miejscowości Zaczernie.

 • 25 kwietnia 2023

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zewnętrzne wsparcie w zakresie zarządzania projektem Central Mountains.

 • 20 kwietnia 2023

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zakup sprzętu informatycznego

 • 20 kwietnia 2023

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy e-Zamówienia. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fc890534-c30e-11ed-b311-9aa...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Remont mostu na rzece Trzebośnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1217R Hucisko – Nienadówka – Trzeboś Górna w km 23+351.

 • 23 marca 2023

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi – przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R w miejscowości Rudna Wielka i Bratkowice.

 • 22 marca 2023

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów - Matysówka - Chmielnik w km 5+265 do 7+983 w miejscowości Kielnarowa i Chmielnik

 • 10 marca 2023

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Usługi pocztowe dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

 • 14 grudnia 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ubezpieczenie Powiatu Rzeszowskiego - 2

 • 12 grudnia 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Budowa szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego.

 • 23 listopada 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ubezpieczenie Powiatu Rzeszowskiego

 • 18 listopada 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa budynku przy ulicy Siemieńskiego w Rzeszowie

 • 15 września 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” w objętego PROW na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ I - 2 zadania.

 • 04 sierpnia 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” - CZĘŚĆ I

 • 22 lipca 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych pn. „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” objętego PROW na lata 2014-2020 - CZĘŚĆ II

 • 22 lipca 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała - część II”.

 • 01 lipca 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek -część I.”

 • 27 czerwca 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała- część II”.

 • 09 czerwca 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała- część II”.

 • 16 maja 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zakup sprzętu informatycznego.

 • 14 kwietnia 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I

 • 05 kwietnia 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej na terenie Powiatu Rzeszowskiego.

 • 01 kwietnia 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Odbudowa mostu przez potok Piątkówka w miejscowości Piątkowa oraz odbudowa zniszczonego obiektu mostowego przez potok Futomka w miejscowości Futoma.

 • 23 marca 2022

Obsługę postępowania zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Odbudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1400R Kielnarowa -Chmielnik - Zabratówka w km 10+043 w miejscowości Błędowa Tyczyńska

 • 10 stycznia 2022

Obsługę postępowania zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Usługi pocztowe dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

 • 07 grudnia 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/228ac000-dba8-480d-bbab-0686869c749c

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

 • 01 grudnia 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f9b33775-6665-4f27-9ba4-98eb1e90a33c

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla szkół

 • 30 listopada 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e5bc51ee-9ecc-4e06-b067-277fe118f644

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I

 • 19 listopada 2021

Obsługę postępowania zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

 • 15 listopada 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/30b80da6-3c95-4fb4-8875-ca1282a424c1

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

 • 09 listopada 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/644d234d-bea2-483e-9cd1-96ffe7e4b8fa

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego – 5 zadań.

 • 22 października 2021

Obsługę postępowania zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I

 • 18 października 2021

Obsługę postępowania zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zakup samochodu elektrycznego

 • 07 października 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/247dcbba-6ea0-4e6f-89d6-b8c3b57a7728

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie.

 • 06 października 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d612ff1d-ab21-4700-a021-ac01d26487af

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

 • 29 września 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ffae31d5-f68a-4a7e-992b-ae3234aaf956

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

 • 23 września 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6d9409ad-0d33-481a-a51f-7c790ce5083d

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zakup samochodu elektrycznego

 • 20 września 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/86b8bc7b-1785-4eca-b319-775871735171

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rzeszowskiego – 6 zadań

 • 03 września 2021

Obsługę postępowania zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach inwestycji pn. „Scalanie gruntów wsi Rudna Mała” objętego PROW na lata 2014-2020

 • 20 lipca 2021

Obsługę postępowania zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Górnie”

 • 14 lipca 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/29b6e6ca-9f9f-4365-8fbd-5882aa6cfb44

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich

 • 25 maja 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b9908b3f-13f5-49c6-aa39-d5bc0404b072

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19

 • 13 maja 2021

Obsługę postępowania, którgo przedmiotem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe d...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Utworzenie Domu dla Matek z Dziećmi w Górnie”

 • 22 kwietnia 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e422f27e-636d-41d7-b7ef-d2840a6be4aa

Czytaj więcej Przejdź do wpisu