Menu Podmiotowe menu ikonka

Postępowania o udzielenie zamówień

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6d9409ad-0d33-481a-a51f-7c790ce5083d

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/86b8bc7b-1785-4eca-b319-775871735171

Obsługę postępowania zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal...

Obsługę postępowania zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal...

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/29b6e6ca-9f9f-4365-8fbd-5882aa6cfb44

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich

  • 25 maja 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b9908b3f-13f5-49c6-aa39-d5bc0404b072

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19

  • 13 maja 2021

Obsługę postępowania, którgo przedmiotem: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe d...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Utworzenie Domu dla Matek z Dziećmi w Górnie”

  • 22 kwietnia 2021

Postępowanie prowadzone będzie przy użyciu systemu miniPortal. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e422f27e-636d-41d7-b7ef-d2840a6be4aa

Czytaj więcej Przejdź do wpisu