Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Rzeszowskiego za 2014 r.

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu za 2014 r.

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu za 2014 r.

Oświadczenia majątkowe  osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatową osobą prawną za 2014 rok

Oświadczenie majątkowe Skarbnika za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe Sekretarza złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za 2014 rok