Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe  osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu za 2015 r

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatową osobą prawną za 2015 r.

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu za 2015 r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Rzeszowskiego za 2015 r.