Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje adm. w imieniu Starosty za 2016 r.

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatową osobą prawną za 2016 r.

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2016 r.

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za 2016 r.

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za 2016 r.

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu za 2016 r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Rzeszowskiego za 2016 r.