Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku

Oświadczenia majątkowe Członków  Zarządu w związku z objęciem stanowiska

Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem kadencji Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z objęciem mandatu

Oświadczenia majątkowe radnych złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje adm. w imieniu Starosty za 2017 r.

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatową osobą prawną za 2017 r.

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za 2017 r.

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za 2017 r.

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu za 2017 r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Rzeszowskiego za 2017 r.