Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty za 2018 r.

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatową osobą prawną za 2018 r.

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2018 r.

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za 2018 r.

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za 2018 r.

Oświadczenia majątkowe członków Zarząd za 2018 r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Rzeszowskiego za 2018 r.