Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty za 2019 r.

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatową osobą prawną za 2019 r.

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2019 r.

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za 2019 r.

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za 2019 r.

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu za 2019 r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Rzeszowskiego za 2019 r.