Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za 2020 r.

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za 2020 r.

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu za 2020 r.

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2020 r.

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatową osobą prawną za 2020 r.

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty za 2020 r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Rzeszowskiego za 2020 r.