Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku

Oświadczenia majątkowe złożone przez osoby wydające decyzje administracyjne w związku z utratą upoważnienia lub w dniu odejścia ze stanowiska

Oświadczenia majątkowe dyrektorów w związku z objęciem stanowiska

Pierwsze oświadczenia majątkowe złożone przez osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za 2020 r.

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za 2020 r.

Oświadczenia majątkowe członków Zarządu za 2020 r.

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych za 2020 r.

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających powiatową osobą prawną za 2020 r.

Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty za 2020 r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Rzeszowskiego za 2020 r.