Menu Podmiotowe menu ikonka

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury i kultury fizycznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2022 r. z zakresu kultury i kultury fizycznej

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2021 r.

Ogłoszenie otwrtego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2021 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2019 r. ze sfery kultury i sztuki, sportu, kultury fizycznej i rekreacji oraz ze sfery ochrony praw kon...

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2019 r. z zakresu: kultury i sztuki, sportu, kultury fizycznej i rekreacji, ochrony praw konsumentów.

 • 21 grudnia 2018

Uchwała wraz z załącznikiem

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2019 r. z zakresu: kultury i sztuki, sportu, kultury fizycznej i rekreacji, ochrony praw konsumenta.

 • 21 grudnia 2018

Uchwała wraz z załącznikiem

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2018 r. z zakresu: kultury i sztuki, sportu, kultury fizycznej i rekreacji, ochrony praw konsumenta oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym

 • 12 lutego 2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert   na realizację  zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego  w 2018 r. z zakresu: kultury i sztuki, sportu, kultury fizycznej i rekreacji, ochrony praw konsumenta...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2018r. ze sfery: kultury i sztuki, sportu, kultury fizycznej i rekreacji, praw konsumenta oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym

 • 10 stycznia 2018

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań  publicznych Powiatu Rzeszowskiego  w 2018r. ze sfery: kultury i sztuki, sportu, kultury fizycznej  i rekreacji...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2018 r. z zakresu: kultury i sztuki, sportu, kultury fizycznej i rekreacji, ochrony praw konsumenta oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym

 • 10 stycznia 2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2018 r. z zakresu: kultury i sztuki, sportu, kultury fizycznej  i rekreacji, ochrony praw konsumenta oraz...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2017 r. z zakresu kultury i sztuki oraz sportu, kultury fizycznej i rekreacji

 • 10 lutego 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2017 r. z zakresu kultury i sztuki oraz sportu, kultury fizycznej i rekreacji

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań ze sfery kultury i sztuki oraz sportu, kultury fizycznej i rekreacji

 • 02 stycznia 2017

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań ze sfery kultury i sztuki oraz sportu, kultury fizycznej i rekreacji

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2017 r. z zakresu kultury i sztuki oraz sportu, kultury fizycznej i rekreacji

 • 02 stycznia 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2017 r. z zakresu kultury i sztuki oraz sportu, kultury fizycznej i rekreacji

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2016 r. z zakresu kultury i sztuki oraz sportu, kultury fizycznej i rekreacji.

 • 29 lutego 2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2016 r. z zakresu kultury i sztuki oraz sportu, kultury fizycznej i rekreacji.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań ze sfery kultury i sztuki oraz sportu, kultury fizycznej i rekreacji

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2016 r. w zakresie kultury i sztuki oraz sportu, kultury fizycznej i rekreacji

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2015 r.

 • 25 lutego 2015

Uchwała Nr 12/111/15 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2015 r. [plik do...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2015 r. oraz powołania Komisji Konkursowej

 • 27 stycznia 2015

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 61/446/12 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 17.02.2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2012 r.

 • 23 lutego 2012

Do pobrania : Uchwała wraz załącznikiem

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2012 r.

 • 16 stycznia 2012

Rozdział I.  CELE I RODZAJ ZADAŃ. § 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczneg...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu