Menu Podmiotowe menu ikonka

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym

Uchwała Nr 256/2646/23  Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomo...

Uchwała Nr 256/2645/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu pomocy społeczne...

Uchwała Nr 256/2644/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu pomocy społeczne...

Uchwała Nr 256/2643/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30.11.2023 r. uchylająca uchwałę nr 252/2597/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 8.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków ko...

Uchwała Nr 256/2642/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30.11.2023 r. uchylająca uchwałę nr 252/2596/23  Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 8.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu o...

Uchwała Nr 256/2641/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30.11.2023 r. uchylająca uchwałę nr 252/2595/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 8.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na rea...

Uchwała Nr 254/2626/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 20.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania ze sfery pomocy osobom ni...

Uchwała Nr 254/2625/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 20.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2024 r. ze sfery pomocy...

Uchwała Nr 252/2597/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 08.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomoc...

Uchwała Nr 252/2596/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 08.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu pomocy społeczne...

Uchwała Nr 252/2595/23 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 08.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego z zakresu pomocy społeczne...

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2023 r. 

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2023 r. ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskie...

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2023...

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2022 r. 

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2022...

Uchwała w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2022 r. ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego.

Uchwała Nr 109/1105/2 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 05.02.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym...

Uchwała Nr 106/1084/21 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 11.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania ze sfery pomocy osobom...

Uchwała Nr 106/1083/21 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 11.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2021 roku ze sfery pom...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym

 • 03 lipca 2018

Tekst uchwały

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2018r. ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym

 • 30 maja 2018

Uchwała wraz z załącznikiem

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym w

 • 26 maja 2017

Uchwała nr 117/1244/17 z dnia 25.05.2017r. Zarządu Powiatu Rzeszowskiego  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym w zakresie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności

 • 11 kwietnia 2017

Uchwała  nr 111/1171/17 Zarządu Powiatu  Rzeszowskiego   z dnia 11.04.2017r. w spr.  ogłoszenia  naboru na członków  komisji  konkursowej opiniującej oferty na realizację  zadania ze sfery pomocy o...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2017 r. ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym

 • 11 kwietnia 2017

Uchwała  nr 111/1170/17 Zarządu Powiatu  Rzeszowskiego   z dnia 11.04.2017r. w spr.  ogłoszenia  otwartego  konkursu ofert  na realizację zadań  publicznych  Powiatu Rzeszowskiego   w 2017 r. ze sf...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2017 r.

 • 23 lutego 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  na realizację  zadań publicznych w sferze pomocy osobom niepełnosprawnym  i starszym  mieszkańcom  Powiatu Rzeszowskiego w 2017 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Powołanie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2017r.

 • 08 lutego 2017

Uchwała Nr 104/1088/17 z dnia 07.02.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej  opiniującej  oferty złożone  w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań  publicznych  Powiatu Rzeszowskiego  ze...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2017 r.

 • 17 stycznia 2017

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2017 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2017 r. z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2017 roku

 • 17 stycznia 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2017 r. z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2017 roku

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2016 r.

 • 07 marca 2016

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy osobom niepełnosprawnym  i starszym  mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2016 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom

 • 02 lutego 2016

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2016 r. w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom

 • 02 lutego 2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2016 r. w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2015 r.

 • 17 listopada 2015

Uchwała Nr 30/291/15 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia  30.06.2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2015 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2015r. oraz powołanie Komisji Konkursowej

 • 03 czerwca 2015

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację  zadań publicznych  Powiatu Rzeszowskiego  w   2015r. oraz powołanie Komisji Konkursowej

Czytaj więcej Przejdź do wpisu