Menu Podmiotowe menu ikonka

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną w 2023 r.

Uchwała Nr  200/1974/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r.

Uchwała Nr 200/1975/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną w 2022 ro...

Uchwała Nr 149/1439/21 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: prowadzenie punktów ni...

Uchwała Nr 149/1440/21 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej 

Uchwała Nr 100/1018/20 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 30.11.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub ni...

Uchwała Nr 96/983/20 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 29.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej.

Uchwała Nr 96/982/20 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rząd...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r.

 • 04 grudnia 2020

Uchwała Nr 96/982/20 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rząd...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Rzeszowskiego w 2020 r.

 • 29 listopada 2019

Uchwała Nr 49/559/19 Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatenej pomocy prawnej na terenie Powiatu...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej wraz z załącznikami

 • 31 października 2019

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej wraz z załącznikami

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.

 • 31 października 2019

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert wraz z załącznikami

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.

 • 14 grudnia 2018

Uchwała Nr 5/24/18 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ora...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej

 • 14 listopada 2018

Uchwała Nr 185/1970/18 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku.

 • 04 grudnia 2018

Dodatkowo informuje się, że organizacje mogą składać oferty na realizację zadania również na druku określonym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i z dnia 17 sierpnia 2016 r....

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

 • 01 grudnia 2017

Zarząd Powiatu  Rzeszowskiego uchwałą Nr 144/1490/17 z dnia 30 listopada 2017r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację  zadania : prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Rzeszowskiego w 2018 roku

 • 01 grudnia 2017

Uchwała Nr 144/1490/17 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawn...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania : prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

 • 26 października 2017

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego uchwałą Nr 138/1449/17  z dnia 23 października 2017 r. informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania : prowadzenie punktów udzielania...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o naborze do komisji konkursowej 

 • 26 października 2017

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego uchwałą Nr 138/1450/17   z dnia 23 października 2017 r. ogłasza nabór na członków komisji konkursowej  opiniującej  oferty złożone  w otwartym konkursie ofert  na realizac...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej

 • 26 października 2017

Uchwała Nr 138/1450/17  Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

 • 26 października 2017

Uchwała Nr 138/1449/17 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 23 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: prowadzenie punktów udzielania nieo...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

 • 29 listopada 2016

Zarząd Powiatu  Rzeszowskiego uchwałą Nr 93/978/16 z dnia 28 listopada 2016r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację  zadania : prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie Po...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Rzeszowskiego w 2017 r.

 • 29 listopada 2016

Uchwała Nr 93/978/16 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 28.11.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów  nieodpłatnej pomocy prawnej  na t...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o naborze do komisji konkursowej

 • 25 października 2016

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego uchwałą Nr 89/929/16  z dnia 24 października 2016 r. ogłasza nabór na członków komisji konkursowej  opiniującej  oferty złożone  w otwartym konkursie ofert  na realizację...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 • 25 października 2016

  Zarząd Powiatu Rzeszowskiego uchwałą Nr 89/928/16  z dnia 24 października 2016 r. informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania : prowadzenie punktów udzielani...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej

 • 25 października 2016

Uchwała Nr 89/929/16  Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków  komisji konkursowej

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

 • 25 października 2016

Uchwała Nr 89/928/16 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu Powiatu  Rzeszowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: prowadzenie  punktów udzielania nieo...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 • 18 grudnia 2015

Zarząd Powiatu  Rzeszowskiego uchwałą Nr 51/493/15 z dnia 15 grudnia 2015r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego: prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy pr...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.

 • 18 grudnia 2015

Uchwała Nr 51/493/15 z dnia 15 grudnia 2015r. Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: prowadzenie punktów udzielania nieodp...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja dot. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.

 • 30 listopada 2015

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego uchwałą Nr 49/466/15  z dnia 27 listopada 2015 r. informuje o zmianie  uchwały Nr 47/445/15 Zarządu Powiatu  z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego kon...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania : prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.

 • 30 listopada 2015

Uchwała Nr 49/466/15 z dnia 27.11.2015r. Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 47/445/15 Zarządu Powiatu z dnia 13.11.2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powier...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o naborze do komisji konkursowej

 • 17 listopada 2015

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego uchwałą Nr 47/446/15  z dnia 13 listopada 2015 r. ogłasza nabór na członków komisji konkursowej  opiniującej  oferty złożone  w otwartym konkursie ofert  na realizację...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Uchwała nr 47/446/15 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej

 • 17 listopada 2015

Uchwała nr 47/446/15 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego  z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia  naboru na członków komisji konkursowej

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja

 • 17 listopada 2015

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego uchwałą Nr 47/445/15  z dnia 13 listopada 2015 r. informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania : prowadzenie punktów udzielania nieodp...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku

 • 17 listopada 2015

Uchwała Nr 47/445/15 z dnia 13 listopada 2015 r. Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: prowadzenie punktów udzielania nieodpłat...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu