Menu Podmiotowe menu ikonka

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie...

Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działajace na terenie...

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działajace na terenie...

Konsultacje w sprawie programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

 • 05 czerwca 2019

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Protokół z przebiegu konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 • 19 listopada 2018

Protokół z przebiegu konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 • 22 października 2018

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działajace na terenie...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

 • 29 czerwca 2018

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Protokół z przebiegu konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 • 19 grudnia 2017

Protokół z przebiegu konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 • 11 października 2017

Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

 • 19 maja 2017

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Protokół z przebiegu konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

 • 01 grudnia 2016

Protokół z przebiegu konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

 • 12 października 2016

Konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

 • 18 kwietnia 2016

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Protokół z przebiegu konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

 • 03 listopada 2015

Protokół z przebiegu konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.

 • 30 marca 2015

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Protokół z przebiegu konsultacji

 • 24 października 2014

Protokół z przebiegu konsultacji

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Konsultacje w sprawie programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

 • 03 października 2014

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Protokół z przebiegu konsultacji

 • 14 listopada 2013

Załącznik: Protokół z przebiegu konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Konsultacje w sprawie programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

 • 14 października 2013

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.

 • 30 kwietnia 2013

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Konsultacje w sprawie programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

 • 02 października 2012

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Konsultacje w sprawie programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

 • 24 października 2011

Powiat Rzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu