Menu Podmiotowe menu ikonka

Zamówienia publiczne

Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19

 • 29 grudnia 2020

Obsługę postępowania, którgo przedmiotem jest wykonanie zadania pn.: „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19 - Etap I"...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 16 grudnia 2020

Tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Termin skladania ofert: 08.12.2020 r. godzina 10:00. Otwarcie ofert przeprowadzone zostanie poprzez transmisję on-line na stronie: ht...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zamówienie na usługi społeczne

 • 25 listopada 2020

Usługi pocztowe dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Termin skladania ofert: 04.12.2020 r. godzina 10:00. Otwarcie ofert przeprowadzone zostanie poprzez transmisję on-line na stronie: https://...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.

 • 24 listopada 2020

Obsługę postępowania, którgo przedmiotem jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn.: „ Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od gran...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 10 listopada 2020

Dostawa ubrań specjalnych dla OSP. Termin składania ofert: 18.11.2020 r. godzina 10:00. Otwarcie ofert przeprowadzone zostanie poprzez transmisję on-line na stronie: https://youtu.be/SS0-FotFv04...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ubezpieczenie Powiatu Rzeszowskiego

 • 20 października 2020

Obsługę postępowania, którgo przedmiotem jest ubezpieczenie Powiatu Rzeszowskiego  - zapewnia broker ubezpieczeniowy Inter-Broker Sp.z o.o., który działa jako pełnomocnik zamawiajacego.  Adres strony...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Świlcza.

 • 15 września 2020

Obsługę postępowania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Świlcza” - zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie.  Adres strony internetowej, na...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy dróg powiatowych.

 • 01 września 2020

Obsługę postępowania, którgo przedmiotem jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg powiatowych polegająca na rozbudowie drogi powiat...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 01 czerwca 2020

Przebudowa kotłowni dla Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Termin składania ofert: 18.06.2020 r. godzina 12:00.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 29 maja 2020

Dostosowanie budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie do przepisów przeciwpożarowych. Termin składania ofert: 16.06.2020 r. godzina 12:00.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 15 maja 2020

Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki w Tyczynie na dom Dziecka i Młodzieży. Termin składania ofert: 02.06.2020 r. godzina 12:00. Z otwarcia ofert przeprowadzona będzie transmisja on-line na str...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 27 marca 2020

Budowa podczyszczalni ścieków dla SP ZZOZ Sanatorium w Górnie. Termin składania ofert: 31.03.2020 r. godzina 12:00. Otwarcie ofert przeprowadzone zostanie poprzez transmisję on-line na stronie: ...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19

 • 05 marca 2020

Obsługę postępowania pn.: Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I - zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszow...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 03 kwietnia 2020

Budowa stacji kontroli pojazdów dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Termin składania ofert: 24.03.2020 r. godzina 12:00 Otwarcie ofert przeprowadzone zostanie poprzez transmisję on-line na s...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 10 grudnia 2019

Tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Termin skladania ofert: 05.12.2019 r. godzina 12:00.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zamówienie na usługi społeczne

 • 27 listopada 2019

Usługi pocztowe dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Termin skladania ofert: 03.12.2019 r. godzina 10:00.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 12 września 2019

Dostawa sprzętu informatycznego. Termin skladania ofert: 20.09.2019 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 07 sierpnia 2019

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania. Termin skladania ofert: 01.08.2019 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 17 lipca 2019

Przebudowa kotłowni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mrowli. Termin skladania ofert: 31.07.2019 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 22 maja 2019

Inwentaryzacja osnowy geodezyjnej na terenie powiatu rzeszowskiego. Termin skladania ofert: 30.05.2019 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 14 maja 2019

Rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej w Boguchwale o szyb windowy i klatkę schodową. Termin skladania ofert: 22.05.2019 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 03 kwietnia 2019

Wykonanie projektów stabilizacji osuwisk w ciągu dróg powiatowych. Termin skladania ofert: 15.04.2019 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 25 marca 2019

Dostawa oprogramowania serwerowego. Termin skladania ofert: 02.04.2019 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R

 • 21 marca 2019

Obsługę postępowania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa - Piątkowa - Harta w km od 5+145 do 12+560 realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej n...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R

 • 21 marca 2019

Obsługę postępowania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa w km od 0+745 do 7+945 realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień-Łowisko-Wola Zarczycka realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 • 04 marca 2019

Obsługę postępowania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień-Łowisko-Wola Zarczycka realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” ...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 08 lutego 2019

Remont budynku użyteczności publicznej przy ulicy Bernardyńskiej w Rzeszowie. Termin skladania ofert: 25.02.2019 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 15 lutego 2019

Budowa boisk sportowych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Termin skladania ofert: 27.02.2019 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zamówienie na usługi społeczne

 • 12 grudnia 2018

Usługi pocztowe dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Termin skladania ofert:19.12.2018 r. godzina 10:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 27 listopada 2018

Tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Termin składania ofert: 05.12.2018 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 10 grudnia 2018

Ubezpieczenie Powiatu Rzeszowskiego Termin składania ofert: 14.12.2018 r. godzina 10:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 19 listopada 2018

Roboty budowlane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli Termin składania ofert: 04.12.2018 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I

 • 16 listopada 2018

Obsługę postępowania pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 29 października 2018

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania Termin składania ofert: 07.11.2018 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 17 października 2018

Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie rzeszowskim. Termin skladania ofe...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 16 października 2018

Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie rzeszowskim. Postępowanie o numer...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 12 października 2018

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania Termin składania ofert: 12.10.2018 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne

 • 26 września 2018

Obsługę postępowania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie Zespołu Szkół w miejscowości Krasne" zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie.  Adres strony internetowej,...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19– Etap I

 • 10 września 2018

Obsługę postępowania pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów –...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec-Łubno w km od 1+550 do 9+420

 • 03 sierpnia 2018

Obsługę postępowania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428R Nozdrzec-Łubno w km od 1+550 do 9+420” zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie.  Adres strony internetowej, na której znajdują się...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie rzeszowskim.

 • 02 sierpnia 2018

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 26 czerwca 2018

Skanowanie i archiwizacja materiałów archiwalnych PODGiK w Rzeszowie. Termin składania ofert: 20.06.2018 r. godzina 12:00.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R

 • 20 kwietnia 2018

Obsługę postępowania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1402R Rzeszów – Matysówka – Chmielnik w km od 2+585 do 7+983” zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie.  Adres strony internetowej, na kt...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 24 kwietnia 2018

Dostawa urządzeń sieciowych. Termin skladania ofert: 08.05.2018 r. godzina 12:00.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zapytanie cenowe

 • 10 kwietnia 2018

Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie rzeszowskim.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

ZDP-5-DZP/373/PRGiPID/1/2018

 • 12 marca 2018

Obsługę postępowania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa - Piątkowa - Harta w km 0+000 do 12+560” zapewnia Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie.  Adres strony internetowej, na której zn...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 21 grudnia 2017

Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie rzeszowskim. Termin składania ofe...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zamówienie na usługi społeczne

 • 18 grudnia 2017

Usługi pocztowe dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Termin składania ofert: 22.12.2017 r. godzina 10:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 01 grudnia 2017

Tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Termin składania ofert: 11.12.2017 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 18 października 2017

Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Mrowli. Termin składania ofert: 27.10.2017 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu