Menu Podmiotowe menu ikonka

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania: „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie”

 • 02 sierpnia 2017

Miejsce składania ofert: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, 35 - 959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, IV piętro, pokój 451 (Kancelaria Ogólna) Termin składania ofert: 10.08.2017 r., do godz. 10:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 11 września 2017

Cyfryzacja materiałów żródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie rzeszowskim. Termin składania ofert: 07.09.2017 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 06 czerwca 2017

Przebudowa boisk sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie.   Termin składania ofert: 21.06.2017 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 17 maja 2017

W dniu 17.05.2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214R Widełka-Budy Głogowskie-Głogów Młp. w km od 0+977 do 9+123”. Obsługę postępowania...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 11 maja 2017

Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Likwidacja przyczyn i skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1426 R Błażowa-Piątkowa-Harta w km 2+800”.   Termin składania ofert: 18.05.2017 r....

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 18 kwietnia 2017

W dniu 18.04.2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1427R Piątkowa - Futoma - Ulanica - Dynów w km od 0+000 do 5+200”. Obsługę postępowania...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 29 marca 2017

W dniu 29.03.2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych: Nr 1398R Rzeszów – Św. Roch – Chmielnik w km 8+312 do 9+424, Nr 1400R Kielnarowa...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • 22 maja 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok - stan na 22.05.2017 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE

 • 16 grudnia 2016

Usługi pocztowe dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Termin składania ofert: 23.12.2016 r. godzina 12:00. 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 20 grudnia 2016

Tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Termin składania ofert: 20.12.2016 r. godzina 12:00 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 12 grudnia 2016

Kredyt dla Powiatu Rzeszowskiego Termin składania ofert: 12.12.2016 r. godzina 9:00  Termin składania ofert został przedłużony.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 29 czerwca 2016

Obsługa bankowa budżetu Powiatu Rzeszowskiego Termin składania ofert: 09.06.2016 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 28 kwietnia 2016

Likwidacja przyczyn i skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1400 R Kielnarowa - Chmielnik - Zabratówka w km 8+360 Termin składania ofert: 12.05.2016 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 29 kwietnia 2016

Rozbudowa maneżu o część szatniowo - socjalną i stajnię przy Zespole Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie Termin składania ofert: 10.05.2016 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 31 marca 2016

Mapa numeryczna dla obrębu Malawa Termin składania ofert: 08.04.2016 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 26 lutego 2016

Wykonanie instalacji elektrycznych budynku pałacu i pawilonu Zespołu Szkół w Tyczynie. Termin składania ofert: 04.03.2016 r. godzina 12:00  

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 01 lutego 2016

Mapa numeryczna dla obrębu Świlcza Termin składania ofert: 09.02.2016 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 14 grudnia 2015

Tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Termin składania ofert: 22.12.2015 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 09 grudnia 2015

Usługi pocztowe dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Termin składania ofert: 17.12.2015 r. godzina 12:00 (termin został zmieniony)

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 08 grudnia 2015

Kredyt dla Powiatu Rzeszowskiego Termin składania ofert: 16.12.2015 r. godzina 12:00 (termin został zmieniony)

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 03 grudnia 2015

Ubezpieczenie Powiatu Rzeszowskiego   Termin składania ofert: 09.12.2015 r. godzina 12:00 (termin został zmieniony)  

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE

 • 12 listopada 2015

Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa maneżu i padoku przy Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie”.   Zadanie dofinansow...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 28 października 2015

Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę  Parku Naukowo - Technologicznego Rzeszów - Dworzysko – IV etap. "Zaprojektowanie i wykonanie aktywnego systemu odgromowego na terenie  Parku Nauko...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 04 listopada 2015

Dostawa produktów medycznych dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie   Termin składania ofert: 06.11.2015 r. godzina 12:00 (Termin składania ofert został zmieniony).   UWAGA: Zmieniona została...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 08 września 2015

Częściowa przebudowa instalacji elektrycznej w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Mrowli.   Termin składania ofert: 23.09.2015 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 13 sierpnia 2015

Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę  Parku Naukowo - Technologicznego Rzeszów - Dworzysko – III etap. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu na terenie  Parku Naukowo-Tech...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 13 sierpnia 2015

Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo - Technologicznego Rzeszów - Dworzysko - III etap. Zaprojektowanie i budowa odcinka sieci ciepłowniczej na terenie Parku Naukowo - Tech...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 24 lipca 2015

Budowa pawilonu dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie.       Termin składania ofert: 10.08.2015 r. godzina 12:00 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 23 lipca 2015

Dostawa wyposażenia rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w G...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 01 lipca 2015

Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie.   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomoc...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 06 lipca 2015

Dostawa wyposażenia rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie.   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 26 czerwca 2015

Mapa numeryczna dla obrębów Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Kąkolówka.     Termin składania ofert: 06.07.2015 r. godzina 12:00 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 03 czerwca 2015

Dostawa wyposażenia rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie.   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 12 maja 2015

Mapa numeryczna dla obrębów Białka, Futoma, Lecka i Piątkowa.     Termin składania ofert: 20.05.2015 r. godzina 12:00 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 22 kwietnia 2015

Zagospodarowanie terenu dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie.   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Górnie poprzez...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 12 marca 2015

Dostawa dwóch lad sklepowych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Termin składania ofert: 20 marca 2015 r., godzina 10:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 27 lutego 2015

Instalacje elektryczne i teletechniczne oraz instalacja solarna dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości usług świadczonych przez...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 18 lutego 2015

Dostawa dwóch lad sklepowych dla Pracowni Urządzeń Techniki Komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie Termin składania ofert: 25 luty 2015 r., godzina 10:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 03 marca 2015

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: "Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo - Technologicznego Rzeszów - Dworzysko" - II etap. Zadanie...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 22 stycznia 2015

Mapa numeryczna dla obrębów Błędowa Tyczyńska, Harta, Łubno, Wyręby oraz Zabratówka. Termin składania ofert: 30.01.2015 r. godzina 12:00 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 25 lutego 2015

"Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo - Technologicznego Rzeszów - Dworzysko" - II etap. Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 18 grudnia 2014

Tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Termin skladania ofert: 30.12.2014 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 24 grudnia 2014

Usługi pocztowe dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Termin skladania ofert: 19.12.2014 r. godzina 12:00

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 31 października 2014

Dostawa dwóch mierników grubości lakieru dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Termin składania ofert: 7 listopada, godzina 10:00 Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówieni...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o przetargu nieograniczonym: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

 • 08 sierpnia 2014

Informuję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:   Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu elektronicznego dla Zespołu Szkół...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o przetargu nieograniczonym: Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim

 • 06 sierpnia 2014

Informuję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:   Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim.   Przedmiot z...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Dostawa ciągnika rolniczego dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie

 • 28 lipca 2014

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2014 r., godz. 10:00   Zmiana treści SIWZ: termin składania ofert przesunięty z godziny 10:00 na 10:30 w dniu 4 sierpnia 2014 r.   Zmiana treś...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 • 25 lipca 2014

Dostawa pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych podległych Powiatowi Rzeszowskiemu (Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim)    ...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Przetarg nieograniczony

 • 24 czerwca 2014

Dostawa ciągnika rolniczego dla Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie   Termin składania ofert: 14 lipca 2014 r., 10:00  

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o przetargu nieograniczonym: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, sprzętu elektronicznego i biurowego dla Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim

 • 03 czerwca 2014

Informuję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:   Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, sprzętu elektronicznego i biurowego dla...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu