Menu Podmiotowe menu ikonka

Rok 2011

W dniu 25 stycznia 2011 r. Rada Powiatu w Rzeszowie podjęła uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2011-2020. Uchwałę poprzedziła pozytywna opi...

Uchwała Nr  IV/ 21 /11 Rady  Powiatu w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2011. Działając na podstawie art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. „d” i pkt 9), art....