Menu Podmiotowe menu ikonka

Rok 2014

Uchwała Nr XXXVI/349/13 Rady  Powiatu w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa na rok 2014.         Na podstawie art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. „d” i pkt 9), art. 51 ust. 3 u...