Menu Podmiotowe menu ikonka

Rok 2017

  Uchwała Nr  XXV/ 249 /16   Rady  Powiatu Rzeszowskiego   z dnia 29 grudnia 2016 r.   Uchwała budżetowa na rok 2017.             Na podstawie art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. „d” i pkt 9), art....