Menu Podmiotowe menu ikonka

Polityka społeczna

Powiatowy Program Systemu i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2021-2023

Powiatowy Program Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rzeszowskiego Rynku Pracy na lata 2021-2023

Powiatowy program systemu i rozwoju pieczy zastępczej

  • 27 lutego 2019

Powiatowy program systemu i rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2018-2020 przyjęty uchwałą Nr XXXVII/398/18 z dnia 28 marca 2018 roku. Powiatowy program systemu i rozwoju piecz...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

„Powiatowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

  • 26 lutego 2019

Powiatowy program oddizaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie"

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020

  • 28 lutego 2019

Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych został przyjęty przez Radę Powiatu w Rzeszowie dnia 17 marca 2014 roku uchwałą Nr XXXVIII/373/14. Program wyznacza kierunki, w jakich pow...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017

  • 28 lutego 2019

Powiatowy program pieczy zastępczej na lata 2015-2017 został przyjęty przez Radę Powiatu w Rzeszowie dnia 18 lutego 2015 roku uchwałą Nr V/26/15. W niniejszym programie  przedstawiona została  diag...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2012 - 2014

  • 08 marca 2012

Powiatowy program pieczy zastępczej na lata 2012-2014 został przyjęty przez Radę Powiatu w Rzeszowie dnia 25 stycznia 2012 roku uchwałą         Nr XVI/135/12. W niniejszym programie  przedstawi...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

  • 28 lutego 2019

Powiatowy program przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  oraz ochrony  ofiar przemocy w rodzinie został przyjęty przez Radę Powiatu w Rzeszowie  dnia 27 lipca 2011roku uchwałą Nr IX/78/11. Program...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Powiatowy program budowania systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

  • 27 września 2011

Powiatowy program budowania systemu  opieki nad dzieckiem i rodziną został przyjęty przez Radę Powiatu w Rzeszowie dnia 8 kwietnia  2009 roku  uchwałą Nr XXIII/218/09. Cele i kierunki działań p...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rzeszowskiego Rynku Pracy na lata 2016-2020

  • 28 lutego 2019

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rzeszowskiego Rynku Pracy na lata 2016-2020 przyjęty Uchwałą Nr XXIV/235/16 z  dnia 30 listopada 2016 roku. Powiatowy Program Zatrudnienia i Ak...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Powiatowa strategia rozwiazywania problemów społecznych

  • 28 lutego 2019

Powiatowa strategia rozwiazywania problemów społecznych stanowi trzeci kolejny dokument tego rodzaju uchwalany w kolejnych kadencjach Rady Powiatu w Rzeszowie. Strategia jest w pełni zaktualizowana or...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Pomoc niepełnosprawnym

  • 27 września 2011

Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych został przyjety przez Radę Powiatu w Rzeszowie dnia 11 lutego 2009 roku uchwałą Nr XXI/196/09. Program wyznacza kierunki, w jakich po...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu