Menu Podmiotowe menu ikonka

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności na rok 2023

Plany działania na rzecz zapewnienia dostępności 

Oświadczenie w sprawie dostępności Deklaracja dostępności Starostwo Powiatowe w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kw...

Koordynatorzy do spraw dostępności w Powiecie Rzeszowskim Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz....

Deklaracja dostępności architektonicznej budynków Starostwa Powiatowego w Rzeszowie [czytaj]

Deklaracja dostępności na rok 2022

  • 28 marca 2022

Deklaracja dostępności na rok 2022

Czytaj więcej Przejdź do wpisu