Menu Podmiotowe menu ikonka

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

"Informacja Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie cyklu wysłuchań publicznych w sprawie projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramac...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2020 r. ze sfery kultury i sztuki, sportu, kultury fizycznej i rekreacji oraz pomocy osobom niepełnospr...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2014 r.

  • 25 marca 2014

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  Powiatu Rzeszowskiego w 2014 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2014 r.

  • 13 lutego 2014

Uchwała Nr 160/1166/14 Zarządu Powiatu w Rzeszowie  z dnia 12.02.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu  ofert  na realizację  zadań publicznych  Powiatu Rzeszowskiego w 2014 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2014 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

  • 14 stycznia 2014

Uchwała Nr 155/1118/14 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 10.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2014 r. oraz powołania Kom...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2013 r.

  • 02 kwietnia 2013

Uchwała Nr 119/829/13 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 27.03.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2013 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2013 r.

  • 28 lutego 2013

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2013 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2013 r.

  • 21 lutego 2013

Uchwała Nr 115/786/13 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 18.02.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2013 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2013 r.

  • 17 stycznia 2013

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2013 r.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu