Menu Podmiotowe menu ikonka

Rok 2013

Uchwała Nr XXVII/252/12 Rady  Powiatu w Rzeszowie z dnia 19 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa na rok 2013.         Na podstawie art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. „d” i pkt 9), art. 51...

W dniu 19 grudnia 2012 r. Rada Powiatu w Rzeszowie podjęła uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2013-2019. Uchwałę poprzedziła pozytywna opin...