Menu Podmiotowe menu ikonka

Scalenia okołoautostradowe

Wieś Rudna Mała gm. Głogów Młp. - 293,97 ha, co stanowi 24,01%, - 1421 uczestników scalenia, - pas autostrady wyłączony ze scalenia. Mapa obszaru scalenia    

Zakończone scalenia gruntów wszczęte z urzędu (okołoautostradowe)   Gm. Trzebownisko, obręby: Zaczernie (część), Nowa Wieś, Terliczka, Łąka (część), Łukawiec (część) - scalenia okołoautostradowe...