Menu Podmiotowe menu ikonka

Scalenia obecnie realizowane w ramach programu PROW 2014-2020

Scalenie gruntów realizowane w ramach programu PROW 2014-2020   Obręb: Nowy Borek gm. Błażowa   Postępowanie scaleniowe gruntów wsi Nowy Borek gm. Błażowa wszczęte zostało postanowieniem Starosty...