Menu Podmiotowe menu ikonka

Rok 2012

Uchwała Nr XVI/ 128 /12 Rady  Powiatu w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała budżetowa na rok 2012.         Na podstawie art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. „d” i pkt 9), art....

W dniu 25 stycznia 2012 r. Rada Powiatu w Rzeszowie podjęła uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2012-2022. Uchwałę poprzedziła pozytywna opi...