Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie

Starostwo Powiatowew Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓRNA DWA WOLNE STANOWISKA PRACYPodinspektoraw Wydziale Budownictwa i Architektury 1.   Wymagania niezbędne:a)      obywatelstwo polskie,b...

Starostwo Powiatowew Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownika projektu pn. Central Moutains  “Od Alp po Karpaty - wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważon...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska 1.    Wymagania niezbędne:         a)    obywate...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska 1.    Wymagania niezbędne:         a)    obywate...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury     1. Wymagania niezbędne:         a) oby...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO PRACY Podinspektora         w  Wydziale  Organizacji  i  Kadr     1. Wymagania niezbędne:         a) obywat...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora       w Wydziale Budżetowo - Finansowym     1. Wymagania niezbędne:         a)...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora       w Wydziale Organizacji i Kadr     1. Wymagania niezbędne:         a) obywa...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora       w Wydziale Organizacji i Kadr Wymagania niezbędne: obywa...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA PIĘĆ STANOWISK PRACY Podinspektora      w  Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu     1. Wymagania niezbędne:         a)...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora       w Wydziale Budżetowo - Finansowym     1. Wymagania niezbędne:         a) o...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO PRACY Podinspektora         w  Wydziale  Organizacji  i  Kadr     1. Wymagania niezbędne:         a) obywat...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora       w Wydziale Organizacji i Kadr     1. Wymagania niezbędne:         a) obywa...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY Podinspektora      w  Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu –  Zamiejscowy Referat Komunikacji, Dróg i Tr...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury     1. Wymagania niezbędne:         a) oby...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Organizacji i Kadr 1.    Wymagania niezbędne: a)    obywatelstwo polskie,...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO PRACY Podinspektora      w  Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu –  Zamiejscowy Referat Komunikacji, Dróg i T...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO PRACY Podinspektora      w  Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu 1.    Wymagania niezbędne: a)    obywatel...

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Organizacji i Kadr 1. Wymagania niezbędne:     a) obywatelstwo polskie,     b)...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: Kwiestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody...

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Biurze Projektów  OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1  Oświadczenia do ogłoszen...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenie do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenie do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenie do ogłoszenia o naborze załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażniu zgody na pr...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załącznik: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenie do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenie do ogłoszenia o naborze - załacznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenie do ogłoszenia o naborze - załacznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 oświadczenie do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 oświadczenie o wyrażeniu zgody na...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki:  Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody...

OGŁOSZENIE  WYNIKI NABORU Załączniki:  Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgod...

OGŁOSZENIE  WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody...

OGŁOSZENIE  WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1  Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadcznie o wyrażenie o zgody...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody...

Uchwała wraz z ogłoszeniem Załączniki: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 1 Oświadczenia - załącznik nr 2

Uchwała wraz z ogłoszeniem Załączniki: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 1 Oświadczenia - załącznik nr 2

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki : Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody...

OGŁOSZENIE Załączniki: Kwestionariusz osobowy- załącznik nr 1 Oświadczenie do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgod...

OGŁOSZENIE WYNIKI NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgod...

Ogłoszenie o naborze Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Informacja o wynikach naboru

OGŁOSZENIE WYNIKI  NABORU Załączniki: Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Oświadczenia do ogłoszenia o naborze - załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody...

OGŁOSZENIE Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji Oświadczenie do ogłoszenia o naborze WYNIKI NABORU Informacja dotycząca ogłoszonego naboru...

OGŁOSZENIE Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji Oświadczenie do ogłoszenia o naborze WYNIKI NABORU

Zmiana terminu składania ofert: 01.06.2018r. godzina 12:00. Uchwała wraz z ogłoszeniem Uchwała w spr. zmiany terminu składania ofert

Zmiana terminu składania ofert: 01.06.2018r. godzina 12:00. Uchwała wraz z ogłoszeniem Uchwała w spr. zmiany terminu składania ofert