Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór na wolne stanowiska pracy

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN. ”PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH POD BUDOWĘ PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO RZESZÓW-DWORZYSKO”

 • 01 października 2014

Ogłoszenie Wyniki naboru

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYMIARZE ½ ETATU PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN ”PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH POD BUDOWĘ PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO RZESZÓW – DWORZYSKO”

 • 04 kwietnia 2014

Ogłoszenie Wyniki naboru

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN ”PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH POD BUDOWĘ PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO RZESZÓW – DWORZYSKO”

 • 01 kwietnia 2014

Ogłoszenie Wyniki naboru

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN ”PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH POD BUDOWĘ PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO RZESZÓW – DWORZYSKO”

 • 04 kwietnia 2014

Ogłoszenie Wyniki naboru

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZSzZ W DYNOWIE

 • 05 marca 2014

Ogłoszenie Lista kandydatów Wyniki naboru

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY RADCY PRAWNEGO

 • 03 marca 2014

Ogłoszenie Wyniki naboru

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

 • 09 stycznia 2014

Ogłoszenie Wyniki naboru

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY - 1/8 ETATU

 • 04 grudnia 2013

Ogłoszenie Wyniki naboru  

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTORA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W RZESZOWIE, UL. BUDZIWOJSKA 149

 • 25 września 2013

ogłoszenie wyniki naboru

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTORA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W RZESZOWIE, UL. BUDZIWOJSKA 149

 • 19 listopada 2012

ogłoszenie wyniki naboru

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTORA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W RZESZOWIE, UL. BUDZIWOJSKA 149 - NABÓR ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY Z DNIEM 22.10.2012 r.

 • 22 października 2012

ogłoszenie

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

 • 26 października 2012

ogłoszenie wyniki naboru

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA PRZY REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” W RAMACH POKL WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS PRIORYTET IX DZIAŁANIE 9.2.

 • 13 czerwca 2012

ogłoszenie wyniki naboru

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA PRZY REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW” W RAMACH POKL WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS PRIORYTET IX DZIAŁANIE 9.2.

 • 13 czerwca 2012

ogłoszenie wyniki naboru  

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTORA PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN „PRZYGOTOWANIE TERENU DO DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ZWIĄZANEJ Z UTWORZENIEM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZYBYSZÓWKA, MIŁOCIN I POGWIZDÓW NOWY”

 • 15 maja 2012

ogłoszenie wyniki naboru       

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTORA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W RZESZOWIE, UL. BUDZIWOJSKA 149

 • 17 kwietnia 2012

ogłoszenie wyniki naboru

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA PRZY REALIZACJI PROJEKTU PN „PRZYGOTOWANIE TERENU DO DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ZWIĄZANEJ Z UTWORZENIEM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH: PRZYBYSZÓWKA, MIŁOCIN I POGWIZDÓW NOWY”

 • 25 kwietnia 2012

ogłoszenie wyniki naboru   

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTORA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W RZESZOWIE, UL. BUDZIWOJSKA 149

 • 25 października 2011

    • Ogłoszenie     • Wyniki naboru

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

 • 24 maja 2011

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE Zarząd Powiatu w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  w  Sokołowie Młp 36- 140 Sokołów  Młp ul Lubelska  37 1. Do konkursu mo...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu