Menu Podmiotowe menu ikonka

Bilanse jednostek organizacyjnych

Bilans za rok 2022 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli

Bilans za 2021 rok Dom dla Dzieci i Młodzieży "PRZYSTAŃ"

Bilans za rok 2021 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli

Bilans za 2020 rok Dom dla Dzieci i Młodzieży "PRZYSTAŃ"  Rachunek zysków i strat Dom dla Dzieci i Młodzieży "PRZYSTAŃ" Informacja dodatkowa do bilansu Dom dla Dzieci i Młodzieży "PRZYSTAŃ" Z...

Bilans za 2020 rok Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli Rachunek Zysków i Strat Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli Informacja dodatkowa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy...

Bilans za rok 2019 Dom dla dzieci i młodzieży "PRZYSTAŃ" Informacja do sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2019 r.  Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok Zesta...

Bilans za 2019 rok SOSW w Mrowli Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 rok Rachunek zysków i strat za 2019 rok Zestawienie zmian w funduszu jednostek za 2019 rok

Uchwała nr 26/320/19 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie rozstrzygnięcia oytwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2019 r.

Bilans ZSZ w Dynowie Rachunek zysków i strat ZSZ w Dynowie Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ZSZ w Dynowie Zestawienie zmian funduszu jednostki ZSZ w Dynowie

Bilans Domu dla Dzieci i Młodzieży "PRZYSTAŃ" za rok 2018. Zestawienie zmian w funduszu jednostek dla Domu Dzieci i Młodzieży  "PRZYSTAŃ" za rok 2018. Informacje dodatkowe do sprawozdania finans...

Bilans Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli za rok 2018 Rachunek Zysków i Strat Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mrowli  Informacja dodatkowa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw...