Menu Podmiotowe menu ikonka

Wiadomości ogólne

  Powiat rzeszowski należy do największych spośród 21 powiatów ziemskich wchodzących w skład województwa podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię  1 153 km2. Tworzy go 14 gmin: jedna miejska (Dynów), pięć...

Powiat Rzeszowski działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę Powiatu Rzeszowskiego na sesji w dniu 17 pażdziernika 2018 r.

Powiat Rzeszowski jest członkiem następujących związków i stowarzyszeń   : 1. Związek Powiatów Polskich – data przystąpienia 30.01.1999 r. 2. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki-Polska - data przys...

Powiat Rzeszowski NIP Powiatu: 8132919572 REGON Powiatu: 690581413  NIP Starostwa: 8132968582 REGON Starostwa: 690587999 Status: powiat ziemski Województwo: p...

Flaga powiatu rzeszowskiego przedstawia: na płacie błękitnym lew z tarczą (jak w herbie) na obu końcach płata dwa pionowe pasy żółte o szerokości jednej piątej płata każdy. Proporcje flagi 5:8....

Herb powiatu przedstawia: w polu błękitnym lew ukoronowany złoty trzymający w łapach tarczę czerwoną z krzyżem kawalerskim srebrnym. Herb odwołuje się do historii i tradycji tych ziem. Lew ukoronowany...

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie samorządu powiatowego są: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), kt...