Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacje, raporty

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Rzeszowskiego w dniu 29 maja 2023 r. przedłożył Radzie Powiatu Rzeszowskiego Raport o stanie Powiatu Rzeszowskiego za 2022 rok. Zgodnie z art. 30a ustawy z dn...

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Powiatu Rzeszowskiego w dniu 31 maja 2022 r. przedłożył Radzie Powiatu Rzeszowskiego Raport o stanie Powiatu Rzeszowskiego za 2021 rok. Zgodnie z art. 30a  usta...

W dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie odbędzie się IX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego. Podczas sesji odbę...

Informacja za 2017 rok przedstawia zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  oraz jednostki  organizacyjne powiatu. Informację podzielono na poszczególne wydziały Starostwa , jednostki...

Informacja za 2016 rok przedstawia zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  oraz jednostki  organizacyjne powiatu. Informację podzielono na poszczególne wydziały Starostwa , jednostki...

Informacja za 2015 rok przedstawia zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  oraz jednostki  organizacyjne powiatu. Informację podzielono na poszczególne wydziały Starostwa , jednostki...

Informacja za 2013 rok przedstawia zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  oraz jednostki  organizacyjne powiatu . Informacja została podzielona na poszczególne wydziały Starostwa...

Informacja za 2012 rok przedstawia zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  oraz jednostki  organizacyjne powiatu . Informacja została podzielona na poszczególne wydziały...

Informacja za 2011 rok przedstawia zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  oraz jednostki  organizacyjne powiatu . Informacja została podzielona na poszczególne wydziały Starostwa...

Informacja za 2010 rok przedstawia zadania wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie  oraz jednostki  organizacyjne powiatu . Informacja została podzielona na poszczególne wydziały Starostwa...