Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie za rok 2018

UCHWAŁA NR 24/271/19 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok budżetowy 2018.   Na podstawie art. 32 ust...

W dniu 29 marca 2019 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę Nr 18/172/19 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2018 rok, sprawozdań roc...

W dniu 31 sierpnia 2018 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął  Uchwałę nr 176/1861/18  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 roku, info...