Menu Podmiotowe menu ikonka

Kontrole zewnętrzne

Jednostka kontrolująca: Urząd Kontroli Skarbowej   Przedmiot kontroli: Kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wypłacania podatku od towarów i us...

Jednostka kontrolująca: Wojewoda Podkarpacki   Przedmiot kontroli: Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomo...

Jednostka kontrolująca: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego   Przedmiot kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawatych w wystąpieniu pokontro...

Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych   Przedmiot kontroli:    1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek  na ubezpieczenia społeczne  oraz innych składek, do których...

Jednostka kontrolująca: Wojewoda Podkarpacki   Przedmiot kontroli: Realizacja zadań wynikających z przepisów  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne