Menu Podmiotowe menu ikonka

Kontrole zewnętrzne

Jednostka kontrolująca: Wojewoda Podkarpacki Przedmiot kontroli: Wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Podkarpackiego ( pismo  z dnia 13 lis...

Jednostka kontrolująca: Wojewoda Podkarpacki Przedmiot kontroli: Wykonywanie  zadań związanych  z prowadzeniem  postępowań scaleniowych i wymiennych gruntów oraz  wykonywanie  zagospodarowania   po...

Jednostka kontrolująca: Urząd Kontroli Skarbowej Przedmiot kontroli: Kontrola celowości  i zgodności  z prawem  gospodarowania  środkami  publicznymi  na 2012 r. z wyłączeniem  kontroli celowości ...

  Jednostka kontrolująca: Podkarpacki Urząd Wojewódzki Przedmiot kontroli: Prawidłowość wydatkowania  środków  publicznych na zadania: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska –B...

Jednostka kontrolująca: Wojewoda Podkarpacki   Przedmiot kontroli: Prawidłowość prowadzenia spraw  związanych  z dokonywaniem wpisów   do rejestru  działalności  regulowanej   stacji kontroli   poja...