Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie za rok 2020

W dniu 26 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął  Uchwałę nr 117/1160/21  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2020 rok, sprawozdań ro...

W dniu 28 sierpnia 2020 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął  Uchwałę nr 87/911/20  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku, informac...