Menu Podmiotowe menu ikonka

Kadencja 2018-2023

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 6 września 2021 r.

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 19 maja 2021 r.

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego w dniu 16 marca 2021 r.