Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie za rok 2011

Informacja za IV  kwartał 2011r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Rb-NDS za IV kwartał 2011r.

Informacja za III kwartał 2011r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Rb-NDS za III kwartał 2011r.

Informacja za II kwartał 2011r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Rb-NDS za II kwartał 2011r.

Informacja za I kwartał 2011r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Rb-NDS za I kwartał 2011r.

W dniu 22 marca 2012 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę nr 65/480/12 w sprawie przedstawienia sprawozdania  rocznego  z wykonania budżetu  Powiatu Rzeszowskiego  za 2011 rok,  sprawozda...

UCHWAŁA NR  71/ 525 /12 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok budżetowy 2011.   Na podstawie  art....