Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie za rok 2012

UCHWAŁA NR  124/ 889 /13 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok budżetowy 2012.   Na podstawie  art. 3...

W dniu 27 marca 2013 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę Nr 119/817/13 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2012 rok, sprawozdań ro...

Informacja za IV kwartał 2012r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Rb-NDS za IV kwartał 2012r.

W dniu 10 sierpnia 2012 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę nr 84/600/12 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu  powiatu za pierwsze półrocze 2012 roku, inform...

Informacja za III kwartał 2012r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Rb-NDS za III kwartał 2012r.

Informacja za II kwartał 2012r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Rb-NDS za II kwartał 2012r.

Informacja za I kwartał 2012r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Rb-NDS za I kwartał 2012r.