Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdania za lata 2007-2009

W dniu 11 marca 2008 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę nr 35/215/2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania  rocznego  z wykonania budżetu  Powiatu za 2007 rok oraz  sprawozdań  rocznych  z...

W dniu 13 marca 2009 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę nr 77/420/2009 w sprawie przyjęcia  sprawozdania  rocznego  z wykonania budżetu  Powiatu za 2008 rok oraz  sprawozdań  rocznych ...

W dniu 18 marca 2010 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę nr 127/663/10 w sprawie przedstawienia sprawozdania  rocznego  z wykonania budżetu  Powiatu za 2009 rok oraz  sprawozdań  rocznyc...