Menu Podmiotowe menu ikonka

2016

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195) zamieszczamy odwzorowanie cyfrowe petycji dotyczącej prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów w przypadku pojazdó...