Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie za rok 2021

Informacja za IV kwartał 2021 r., o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Informacja za III kwartał 2021 r., o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

Informacja za II kwartał 2021 r., o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych