Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie za rok 2017

W dniu 26 marca 2018 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę Nr 157/1635/18 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2017 rok, sprawozdań rocz...

UCHWAŁA NR  165/ 1731 /18  Zarządu Powiatu Rzeszowskiego  z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok budżetowy 2017.   Na podstawie  art. 32 ust. 1 us...

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę nr 129/1369/17 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku, informac...