Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Pełnomocnika

Do zadań Pełnomocnika Zarządu ds. zdrowia należy: prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowan...